Miljöteknik

Vårt mål att erbjuda våra kunder innovativa och effektiva lösningar för att minimera deras ekologiska avtryck och öka deras hållbarhet.

Miljöteknik

Miljöteknik: Innovativa Lösningar för Hållbar Industri

Miljöteknik är en kritisk komponent för att möta dagens utmaningar med att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet inom industrin. På Sigma Industry erbjuder vi våra kunder innovativa och effektiva lösningar för att minimera deras ekologiska avtryck och öka deras hållbarhet. Hitta din närmsta miljöteknikexpert nedan.

Tjänster vi kan erbjuda våra kunder

På Sigma Industry erbjuder vi en bred portfölj av miljötekniktjänster och kompetens för att hjälpa våra kunder att anpassa sig till en mer hållbar verklighet. Våra tjänster inkluderar:

 • Miljöutvärdering, utredningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er) och rådgivning: Vi utför miljöutvärderingar och rådgivning för att hjälpa våra kunder att identifiera och hantera sina miljömässiga utmaningar och uppfylla gällande regelverk.
 • Hållbarhetsstrategier: Vi hjälper kunder att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier som säkerställer lagefterlevnad och som t.ex. leder till minimerar avfall och energiförbrukning.
 • Ren energi och effektiv energianvändning: Vi främjar användningen av förnybar energi och arbetar med energieffektivitetslösningar för att minska den miljömässiga påverkan i kombination med att möta den nya kundens behov/efterfrågan. .
 • Avfallshantering och återvinning: Vi utvecklar avancerade avfallshanteringssystem och främjar återvinning för att minska avfallsmängden.
 • Hållbara material och processer: Vi hjälper våra kunder att välja bättre och miljövänligare material utan att tumma på kvalitén och hittar effektivare produktionsprocesser för att minska påverkan på miljön men även skapa en mer effektiv process.
 • Ingenjörer och specialister för att hantera miljöproblem

  Miljöteknik är en mångfacetterad disciplin som involverar olika typer av ingenjörer och specialister för att hantera miljöproblem och främja hållbarhet. Här är några av de typer av ingenjörer som ofta arbetar inom miljöteknik:

  - Miljöingenjörer/miljövetare: Miljöingenjörer är specialister inom området och fokuserar på att utveckla lösningar för att minska föroreningar, hantera avfall och främja hållbarhet. De arbetar ofta med projekt som rör luft- och vattenkvalitet, markrening och avfallshantering.

  - Kemiingenjörer: Kemiska ingenjörer kan arbeta med processer för att behandla och rena förorenade material, utveckla nya material och kemikalier med låg miljöpåverkan, och optimera kemiska processer för hållbarhet.

  - Biologiska ingenjörer: Biologiska ingenjörer är specialister på att använda bioteknologi och mikrobiologi för att bryta ned föroreningar och förbättra avfallshantering, inklusive biologisk avloppsrening och bioremediering av förorenad mark.

  - Energiteknikingenjörer: Energiteknikingenjörer arbetar med att utveckla förnybara energikällor, energieffektivitetslösningar och hållbara energisystem för att minska förorenande utsläpp och främja gröna energialternativ.

  - Maskiningenjörer: Maskiningenjörer är involverade i att designa och utveckla miljövänliga produkter och utrustning, inklusive energieffektiva apparater och miljövänliga transportsystem.

  Fördelar: Ingenjörer inom miljöteknik

  Genom att dra nytta av vår kompetens inom miljöteknik kan våra kunder uppnå flera fördelar, inklusive:

  Minskad miljöpåverkan
  Våra lösningar minskar företagens miljömässiga avtryck och bidrar till att skydda miljön.

  Regelöverensstämmelse
  Vi hjälper våra kunder att uppfylla och överskrida gällande miljöregler och normer.

  Kostnadsbesparingar
  Effektivare användning av resurser och energi leder till ekonomiska fördelar.

  Hållbarhetsprofil
  Våra lösningar förbättrar våra kunders hållbarhetsprofil och deras rykte som ansvarsfulla företag.

  Miljöteknik är avgörande för att främja hållbarhet och minska de negativa påverkningar som industrin har på planeten. På Sigma Industry engagerar vi oss för att hjälpa våra kunder att anamma miljötekniklösningar och aktivt bidra till en mer hållbar och framgångsrik framtid.

  Hitta din expert inom miljöteknik

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Moa Borland

  Vd

  Energi, Miljöteknik

  076-007 57 92

  moa.borland@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Moa Borland

  Vd

  Energi, Miljöteknik

  076-007 57 92

  moa.borland@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Norrköping

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås