Validering

Sätt din tillit till våra valideringsexperter! Vi skapar trygghet, steg för steg, inom varje valideringsområde.

Validering

Optimera kvalitet och efterlevnad med våra valideringskonsulter

Konsulter inom validering är en ovärderlig resurs för företag inom många olika branscher och sektorer. Våra konsulter säkerställer att kunden följer lagkrav och standarder, optimerar processer, minimerar risker, och sparar tid och pengar. Denna experthjälp är avgörande för att säkerställa effektivitet och förtroende. På Sigma Industry finns vi med dig hela vägen och lyfter företaget till nästa nivå. Du hittar din expert inom validering längre ner på denna sida.

Vår kompetens för en trygg framtid

Inom industrisektorn är validering av utrustning, processer och system avgörande för att säkerställa efterlevnad av regelverk, produktkvalitet och säkerhet. På Sigma Industry är våra ingenjörskonsulter specialister på validering och spelar en central roll i att driva våra kunders framgång. Här är några sätt på vilka våra konsulter bidrar till våra kunders framgång:

 • Djup expertis: Våra konsulter besitter en djup kompetens inom validering. De är väl insatta i branschspecifika regleringar och riktlinjer och kan säkerställa att företagen är i full efterlevnad.
 • Valideringsplaner och protokoll:
 • Vi hjälper till att ta fram valideringsplaner och protokoll som täcker allt från utrustning till processer och datasystem för att säkerställa fullständig validering.

 • Riskhantering:
 • Våra konsulter genomför riskbedömningar för att identifiera och minimera potentiella risker som kan påverka produktkvalitet och säkerhet.

 • Dokumentation och rapportering:
 • Vi tar hand om dokumentation och rapportering för att säkerställa tydlighet och spårbarhet genom hela valideringsprocessen.

 • Efterlevnad:
 • Vi hjälper våra kunder att uppfylla krav från tillsynsmyndigheter och regelverk och undvika böter och påföljder.

 • Ökad produktkvalitet och säkerhet:
 • Våra valideringsexperter spelar en viktig roll i att säkerställa korrekt validering för att produkter, processer och system uppfyller kraven för produktkvalitet och säkerhet.

  Fördelarna med Våra Tjänster

  Genom att samarbeta med Sigma Industry och våra valideringsexperter kan våra kunder dra nytta av flera fördelar, inklusive:

  Efterlevnad
  Vi säkerställer att ditt företag är i full efterlevnad av regleringar och riktlinjer.

  Riskminimering
  Vi identifierar och hanterar potentiella risker för att skydda produktkvalitet och säkerhet.

  Säkerhetsgaranti
  Våra konsulter säkerställer säkerheten på arbetsplatsen genom korrekt validering.

  Bättre produktkvalitet:
  Vi säkerställer kvalitetsstandarder för produkter, processer och system.

  Sammanfattningsvis är validering en central del för att uppnå efterlevnad och produktkvalitet. Våra valideringsexperter är redo att vara din partner på vägen till framgång.

  Hitta din expert inom validering

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Mikael Hagström

  Sektionschef

  Embedded, El & Automation

  070-601 27 15

  mikael.hagstrom@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Oscar Sernstad

  Sektionschef

  Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

  076-637 81 36

  Oscar.Sernstad@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Rand Antoan

  Sektionschef

  Läkemedelsproduktion

  073-683 41 17

  rand.antoan@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Kristina Bjerke

  Vice vd

  El & Automation, Läkemedelsproduktion

  072-587 88 90

  kristina.bjerke@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Sofia Strömberg

  Sektionschef

  Validering, Processutveckling

  070-950 00 19

  sofia.stromberg@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Mikael Hagström

  Sektionschef

  Embedded, El & Automation

  070-601 27 15

  mikael.hagstrom@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås