Senior arbetsmiljösamordnare entreprenad

Med kundfokus, erfarenhet, och engagemang skapar vi en miljö som ger våra anställda, partners och kunder möjlighet att utvecklas och växa sig starkare.

Vi söker en erfaren arbetsmiljösamordnare entreprenad som tillsammans med oss vill vara delaktiga i att bygga upp våra kunders framtida visioner och skapa ett vinnande team inom processindustrin! Du får jobba tillsammans med kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet inom produktutveckling, projektledning och konstruktion och tillsammans med dem skapa förutsättningar för att lyckas i regionen.

Som arbetsmiljösamordnare kommer du att spela en central roll i att utveckla, implementera och övervaka våra kunders arbetsmiljöinitiativ. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:

  • Genomföra riskbedömningar och säkerhetsinspektioner.
  • Utveckla och implementera arbetsmiljöpolicyer och -procedurer.
  • Organisera och leda utbildningar om arbetsmiljöfrågor.
  • Samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning.
  • Hantera och utreda arbetsrelaterade olyckor och incidenter.

Senior arbetsmiljösamordnare entreprenad

2023-12-12

Sigma Industry Smart, Stockholm

MER INFORMATION

För mer information kontakta:

Oscar Sernstad

Sektionschef

Sigma Industry Smart, Stockholm

Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

076-637 81 36

Oscar.Sernstad@sigma.se

LinkedIn