Open post

Senior Valideringsingenjör/Valideringsledare Life Science

Sigma Industry Smarts affärsområde Life Science har flera spännande och utvecklande uppdrag i roller som valideringsingenjör och valideringsledare. Vi söker dig som vill arbeta inom läkemedel- och tillverkningsindustrin och ges en möjlighet att göra skillnad.

Du som söker har minst 2 års erfarenhet av arbete inom läkemedelstillverkning, medicintekniska produkter eller annan liknande regulatorisk miljö eller industri.

I rollen som valideringsingenjör/valderingsledare kommer du arbeta i uppdrag hos kund eller projekt, både stora och små. Rollen är nyanserad och innebär exempelvis att du kommer ansvara för: Valideringsstrategier, planera och leda valideringsaktiviteter, kvalificering (IQ/OQ/PQ), hantera avvikelser, upprättande av valideringsrapporter och mycket mer!

Open post

Digitaliseringsledare och IT-samordning för underhåll

Är du en driven och erfaren ingenjör som vill vara med och utveckla underhållet av Forsmarks kärnkraftverk och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning? Har du erfarenhet av digitalisering, IT-utveckling och verksamhetsutveckling för underhåll? Då passar rollen som Digitaliseringsledare för dig!

De senaste årens utveckling inom digital teknik har gjort att vi på bred front kan accelerera utvecklingen i vår verksamhet genom de möjligheter som ges av digitalisering. Vi vill öka vår förmåga inom områden som intelligent beslutsfattande, datadrivet underhåll, mobilitet, automatisering av arbetsprocesser, samverkan och ständiga förbättringar. Utvecklingen har stor potential och betydelse för att vi ska kunna möta framtiden!

Som digitaliseringsledare blir din uppgift att identifiera, samordna och driva utvecklingsprojekt inom digitalisering tillsammans med övriga delar av underhållsavdelningen. Du kommer också att vara en viktig del av hela Forsmarks arbete med digitalisering och därför ha en tät samverkan med övriga avdelningar som teknik, drift och skydd.

Som IT-samordnare för underhåll blir din uppgift att leda och styra underhållets arbete inom IT-förvaltning, med syfte att ha verktyg och system som möter våra krav och ger oss rätt förutsättningar att bedriva underhåll. Arbetet sker tillsammans med Forsmarks IT-avdelning.

Tjänsten är en stabstjänst till enheten Underhållsteknik som består av ca 45 medarbetare fördelat på tre grupper; Komponenter, Förnyelse och Utveckling. Du ingår i enhetens ledning och rapporterar till enhetschefen för Underhållsteknik.

Open post

Sterility Assurance Officer/ QA med erfarenhet inom aseptisk tillverkning

Sigma Industry Smarts vision är att tillsammans skapa en bättre framtid för både medarbetare, kunder och patienter. Affärsområdet Life science har många spännande och utvecklande uppdrag i olika roller. Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta med flera olika bolag, stora som små, det ena uppdraget är inte det andra likt.

Vi expanderar och just nu söker vi personer med erfarenhet inom Sterility Assurance Officer/ QA med erfarenhet av aseptik inom läkemedelsindustrin.

Vi ser helst att du har minst 1 års erfarenhet av rollen som Sterility Assurance Officer

Open post

Life Science konsulter till SIGMA industry SMART AB

Sigma Industry Smarts vision är att tillsammans skapa en bättre framtid för både medarbetare, kunder och patienter. Affärsområdet Life science har många spännande och utvecklande uppdrag i olika roller. Vi expanderar och till vår nya sektion söker vi ett flertal konsulter som vill arbeta inom läkemedel- och tillverkningsindustrin.

Vi ser helst att du har minst 2 års erfarenhet av arbete inom läkemedelstillverkning, medicintekniska produkter eller annan liknande regulatorisk miljö eller industri.

Open post

Spontanansökan Sigma Industry Smart

Söker du efter ett nytt och spännande uppdrag hösten 2023? Vill du bli en del av ett härligt konsultteam specialiserade inom automation, life science, produktionsteknik och projektledning? Sök därför på denna annons så pratar vi mer om dig, din bakgrund och önskemål för framtida anställning.

Open post

Senior arbetsmiljösamordnare entreprenad

Med kundfokus, erfarenhet, och engagemang skapar vi en miljö som ger våra anställda, partners och kunder möjlighet att utvecklas och växa sig starkare.

Vi söker en erfaren arbetsmiljösamordnare entreprenad som tillsammans med oss vill vara delaktiga i att bygga upp våra kunders framtida visioner och skapa ett vinnande team inom processindustrin! Du får jobba tillsammans med kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet inom produktutveckling, projektledning och konstruktion och tillsammans med dem skapa förutsättningar för att lyckas i regionen.

Som arbetsmiljösamordnare kommer du att spela en central roll i att utveckla, implementera och övervaka våra kunders arbetsmiljöinitiativ. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:

 • Genomföra riskbedömningar och säkerhetsinspektioner.
 • Utveckla och implementera arbetsmiljöpolicyer och -procedurer.
 • Organisera och leda utbildningar om arbetsmiljöfrågor.
 • Samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning.
 • Hantera och utreda arbetsrelaterade olyckor och incidenter.
Open post

Senior konsult inom Säkerhet, hälsa och miljö

Sigma Industry Smart växer och vi söker idag en senior konsult inom arbetsmiljö till vårt kontor i Liljeholmen söder om Stockholm.

I rollen kommer kommer du hjälpa våra kunder att identifiera, planera, utföra och följa upp frågor kopplat till säkerhet, hälsa och miljö. Du kommer leda riskgranskningar och vara en central del i att följa upp och rapportera att identifierat gap är åtgärdat.

Du kommer utbilda och utmana i syfte att förstärka förmågan att identifiera och värdera väsentliga risker samt att ta fram åtgärdsplaner. Vidare ingår det att stötta i arbetet med att följa upp och rapportera samtliga risker samt att hela processen löpande utvärderas och förbättras.

Open post

Processingenjör till SIGMA industry SMART

Sigma Industry Smarts affärsområde Life science har många spännande och utvecklande uppdrag i roller som processingenjör, valideringsingenjör och projektledare. Vi söker ett flertal konsulter som vill arbeta inom läkemedel- och tillverkningsindustrin och ges en möjlighet att göra skillnad.

Du som söker har minst 2 års erfarenhet av arbete inom läkemedelstillverkning, medicintekniska produkter eller annan liknande regulatorisk miljö eller industri.

I rollen som processingenjör kommer du arbeta i uppdrag eller projekt, både stora och små. Rollen är bred och innebär exempelvis att du kommer ansvara för: processdesign, funktionsbeskrivningar, processutveckling, förbättringsarbete och kvalificering/valideringsarbete.

Open post

IT & Digitalisering

Vi på Sigma Industry Smart söker nu en konsult som kan arbeta mot kund i Forsmark/Solna.

Arbetet är på plats med möjlighet till distans.

Beskrivning av uppdraget:

 • Du kommer att konsultera och utbilda verksamheten för kärnkraftverk inom
  IT-strategi, integrationsstrategi, datastrategi, etc.
 • Du har en gedigen förståelse för IT-säkerhet & IT-Infrastruktur och kommer att stödja på plats i anpassningen för ändamålet.
 • I samverkan med drift- och underhållspersonal kommer du att driva och koordinera det digitala transformationen.
 • Du kommer att hjälpa oss att växa i vårt företagstänkande och etablera standarder och arkitekturprinciper.
 • Du kommer att vara den seniora rådgivaren för unga DevOps-team på plats och vid vårt huvudkontor (Stockholm).
 • Du kommer att vara vår betrodda rådgivare gentemot vårt affärsområde för fossilfri kärnkraft för att möjliggöra deras driftsmodell med teknik – även om det innebär radikala förändringar!
Open post

Arkitekt inom IT & Digitalisering

Vi på Sigma Industry Smart söker nu en senior arkitekt med erfarenhet inom energiförsörjning, tillverkning eller fordonsindustrin. Du känner dig bekväm med att kommunicera med kollegor inom både IT och OT (Operational Technology) på olika nivåer i organisationen. Du trivs i en ständigt föränderlig miljö.

Dessutom:

 • Har du en akademisk examen inom Industriell IT eller ett relaterat ämnesområde.
 • Har du arbetat i en internationell miljö och talar både svenska och engelska.
 • Besitter djupa kunskaper inom IT/OT och erfarenhet av Industry 4.0-arkitektur och ramverk.
 • Har helst erfarenhet från en tillgångsintensiv bransch och förstår säkerhetsaspekter, såsom IEC 62443, ISO27001, etc.
 • Har erfarenhet av Microsoft Azure Well Architected Framework.
 • Trivs med att skapa arkitekturdokument som är redo för företagsanvändning.
 • Har förmågan att vägleda komplexa problem mot konkreta åtgärder från ledningsgruppen.

Kunden är belägen i Forsmark/Solna.

Arbetet är på plats med möjlighet till distans.