Förverkliga Dina Drömmar

Vi skapar förutsättningar för att du ska nå dina mål.

Utvecklingsmöjligheter

Vi utvecklas när du utvecklas

Hos oss öppnas en värld av möjligheter för personlig och professionell tillväxt. Vi placerar våra medarbetares utveckling i fokus och skapar vägar för framsteg inom vårt företag. Kompetensutveckling har alltid varit en kärnprincip för oss, och vi investerar aktivt i att erbjuda våra medarbetare en riklig tillgång till resurser för att stärka deras färdigheter och forma deras karriärväg.

Inom SIEN Group får du inflytande, förtroende och utmanas att utforska din egen väg. Vi tror på att ge människor ansvar tidigt och en stark känsla av ägarskap. När du växer, växer vi.

10 vägar för utveckling:

Vi erbjuder många flera möjligheter för utveckling till våra medarbetare. För oss innebär kompetensutveckling inte bara teknisk utbildningar relaterade till det aktuella konsultuppdraget, utan sträcker sig också till att inkludera interna program för personlig tillväxt. Vi tror på att skapa en plattform för våra medarbetare, där både yrkesspecifika och mjuka färdigheter stärks.

Här är 10 utvecklingsvägar inom SIEN Group som du kan utforska för att forma din framtid:

- Aktivitetsgrupper: Engagera dig i olika aktivitetsgrupper inom företaget för att främja gemenskap och samarbete. Detta kan inkludera grupper som fokuserar på gemensamma intressen eller projekt.

- Bli upptäckt hos kund: Möjlighet att delta i kundprojekt och synliggöra din kompetens och bidrag till att stärka relationen med kunder.

- Kompetensutveckling Intern: Interna utbildningsprogram och resurser för att stärka och utveckla dina yrkeskompetenser och mjuka färdigheter inom företaget.

- Kompetensutveckling Extern: Möjlighet att delta i externa utbildningar och workshops för att förvärva nya kunskaper och färdigheter som är relevanta för din roll.

- Klättra i karriären: Utveckla en karriärplan och ta del av möjligheter inom företaget för att avancera och klättra uppåt i din yrkesbana.

- Mässor/AMD/studentengagemang: Delta i mässor, aktiviteter och engagera sig med akademiska institutioner för att främja företaget och skapa möjligheter för samarbete och rekrytering.

- Program Propeller: Ett ledarskapsprogram unikt framtaget i samarbete med KTH som ger grundläggande utbildning inom ledarskap.

- Star Ambassador: En roll som utvecklar, påverkar och skapar engagemang vilket leder till ännu bättre och roligare arbetsplatser.

- Starta eller delta i nätverk: Engagera dig i professionella nätverk, internt eller externt, för att utveckla affärsrelationer och möjligheter.

-Utvecklingssamtal: Regelbundna möten för att diskutera och planera din utveckling inom företaget, inklusive mål och framtida karriärsteg.