Tekniska beräkningar

Med tekniska beräkningar hjälper vi kunder att lösa komplexa problem och optimera system och processer.

Tekniska beräkningar

Maximera Framgång med Tekniska Beräkningar från Sigma Industry

Inom industrisektorn är tekniska beräkningar av avgörande betydelse för att säkerställa säkerhet, prestanda och effektivitet. På Sigma Industry är våra ingenjörskonsulter specialister på att leverera tekniska beräkningar som går utöver förväntningarna och ger våra kunder en konkurrensfördel. Du hittar din expert inom tekniska beräkningar längre ner på denna sida.

Vad vi kan hjälpa till med

Vårt dedikerade team som arbetar med tekniska beräkningar är specialiserade inom en rad olika områden. Vi kan bland annat erbjuda kompetens inom;

 • FEM-analyser (Finite Element Method): Utförande av strukturanalyser och simuleringar för att bedöma hur komponenter eller strukturer beter sig under belastning och temperaturvariationer.
 • CFD-analyser (Computational Fluid Dynamics): Simulering av vätske- och gasflöden för att optimera designen av rör, ventiler och värmesystem.
 • Tillförlitlighetsberäkningar: Bedömning av komponenters tillförlitlighet och förutsägande underhåll för att minska produktionsavbrott.
 • Optimering av design: Användning av tekniska beräkningar för att optimera produktdesign, inklusive minimering av materialanvändning och vikt.
 • Strukturella analyser: Bedömning av komponenters och strukturers hållbarhet och belastningskapacitet.
 • Värmeöverföringsberäkningar: Analys av värmeöverföringsprocesser för att förbättra värmesystem och kylningssystem.
 • Miljö- och energiberäkningar: Beräkningar av energieffektivitet och miljöpåverkan, inklusive utsläppsminimering och energiförbrukningsanalys.
 • Processoptimering: Optimering av tillverkningsprocesser för att minska avfall och öka produktionshastighet och kvalitet.
 • Flödes- och tryckfallssimuleringar: Analyser av flödesmönster i rör och kanaler för att säkerställa effektiv transport av vätskor eller gaser.
 • Produktsimulering: Användning av tekniska beräkningar för att simulera produktens beteende under olika förhållanden och laster.
 • Mekanisk och termisk analys: Bedömning av komponenters mekaniska och termiska egenskaper för att säkerställa prestanda och säkerhet.
 • Dessa tjänster hjälper företag inom industrisektorn att förbättra produktkvalitet, effektivitet och konkurrenskraft genom att använda tekniska beräkningar för att fatta välgrundade beslut om design, tillverkning och drift.

  Dra nytta av våra tjänster

  Genom att samarbeta med Sigma Industry och våra tekniska beräkningsexperter kan våra kunder dra nytta av flera fördelar, inklusive:

  Bättre design
  Våra tekniska beräkningar leder till förbättrad design och prestanda.

  Säkerhetsgaranti
  Vi identifierar och minimerar risker, vilket ökar arbetsplatsens säkerhet.

  Kostnadsbesparingar
  Genom att optimera processer minskar vi produktionskostnader.

  Miljöhänsyn
  Vi hjälper företag att minska sin miljöpåverkan.

  Kundtillfredsställelse
  Högkvalitativa produkter och säkerhet ökar kundnöjdheten.

  Sammanfattningsvis är tekniska beräkningar en central del av att uppnå teknisk kompetens och förbättrad konkurrenskraft. Våra ingenjörskonsulter inom tekniska beräkningar är redo att vara din partner på denna resa mot teknisk excellens.

  Hitta din expert inom tekniska beräkningar

  Anton Sandegren

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-629 17 61

  anton.sandegren@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Amir Alizadeh

  Sektionschef

  Tekniska beräkningar

  070-413 01 10

  amir.alizadeh@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Oscar Silversparf

  Vice vd, Säkerhetsskyddchef

  Tekniska beräkningar, Mekatronik

  070-209 22 26

  oscar.silversparf@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås