Star Ambassador

En roll som utvecklar, påverkar och skapar engagemang
vilket leder till ännu bättre och roligare arbetsplatser.

Star Ambassador

Star Ambassador: Som ett personalråd fast roligare

Star Ambassador är en satsning inom SIEN Group som syftar till att skapa bättre och roligare arbetsplatser. Varje bolag inom koncernen har en representant som vi kallar en "Star Ambassador". Denna roll innebär kort och gott att personen representerar det egna bolaget, arbetsplatsen och kollegorna. Ambassadören har möjlighet att påverka verksamheten i önskad riktning, samt förmedla tankar och åsikter uppåt i ledet.

Uppdraget påminner om ett personalråd. Men vi vill ändå påstå att denna roll är lite mer dynamisk och rolig med större kraft att påverka.

Vad vi vill åstadkomma med våra Star Ambassadors

Grundsyftet med denna satsning är ett närmre samarbete mellan medarbetare och ledning. Vi har en platt och agil organisation vilket gör att vi snabbt kan fatta beslut från den ena dagen till den andra. Våra ambassadörer är en förlängd arm ut i verksamheten som bidrar med tankar och input kring utvecklingsvägar som skapar högre trivsel.

Ett varierat och dynamiskt uppdrag

Engagemanget som ambassadör sker vid sidan om uppdraget på 100 %. Uppdragsbeskrivningen består av 17 punkter som ska avverkas under det aktiva året som Star Ambassador. Självklart finns utrymme för att anpassa rollen så den passar ambassadören och bolaget.

Konkreta arbetsuppgifter som tillkommer rollen är bland annat:

 • Medverka och utveckla vårt enagemang i samband med arbetsmarknadsdagar/mässor
 • Delta på ledningsmöten, sektionsmöten och interna ambassadörsmöten
 • Skapa engagemang kring lokala och centrala events, konferenser och aktiviteter
 • Ha öron och ögon med sig för att snappa upp åsikter från medarbetare
 • Leverera förbättringsförslag i direkt dialog med högsta ledningen
 • Representera sig själv och bolaget under en veckas tid i sociala medier
 • Besöka vår skola i Sydafrika
 • ... och många fler inspirerande och roliga uppgifter!

  En resa till Sydafrika: CSR och vår skola

  Vårt ägarbolag Danir och Sigma har ett långgående CSR-arbete riktat mot Sydafrika genom bland annat Star For Life som ingår i Danirgruppen. Star for Life har hjälpt och hjälper hundratusentals barn och ungdomar till att våga följa sina drömmar, slutföra sina studier och tro på sig själva.

  I samarbete med Star for Life har SIEN Group en partnerskola som heter Bonga High School, belägen i Durban-området i Sydafrika. Vi sponsrar skolan ekonomiskt och säkerställer att eleverna får ta del av Star for Life-konceptet. Du kan läsa mer om vårt CSR-arbete och Star for Life här (LÄNK)

  Under året som Star Ambassador ingår en resa till Sydafrika där ett skolbesök är inkluderat. Under denna konferensresa ingår också safariturer, byvandringar och inspirerande moment för utveckling och lärdomar. Helpension ingår i resan.

  Ett uppdrag för den kreativa och drivna

  Ambassadörfunktionen är väldigt viktig och kräver att medarbetaren är engagerad, driven och kreativ. Vi värdesätter våra ambassadörer högt och låter gruppen vara delaktig i många frågor vad gäller bolagets utveckling, trivsel för medarbetare, varumärkesbygge och planering.

  Alla inom SIEN Group kan söka rollen som Star Ambassador.

  Känner du att detta är något för dig?
  Varje år öppnar vi ansökan för Star Ambassadors till nästkommande år. Om du inte är en del av Sigma än så är det såklart det första steget du behöver ta. Kontakta oss eller spana in våra lediga tjänster så kan vi berätta mer om hur det är att arbeta hos oss och vilka utvecklingsvägar som finns.

  Hör av dig!

  Här hittar du våra kontaktuppgifter.
  Vi är tillgängliga nästan jämt och du når oss via telefon, mejl eller Linkedin.