Kvalitetssäkring

Vi tror att kvalitetssäkring är kärnan i framgångsrik industriell verksamhet och är fast beslutna att upprätthålla de högsta standarderna för våra kunder.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring: Högsta Standarder för Industriell Prestanda

Kvalitetssäkring är en avgörande process inom industrin som syftar till att säkerställa att produkter, såsom läkemedel och medicintekniska produkter, samt tjänster uppfyller höga standarder och överträffar förväntningarna. Hos oss finns bred kompetens inom kvalitetssäkring och vi strävar efter att hjälpa våra kunder att leverera hög kvalitet enligt förväntade standarder och krav.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig. Du hittar din närmsta kvalitetssäkringsexpert nedan.

Kvalitetssäkring: Strategier och metoder

Kvalitetssäkring är en systematisk process som fokuserar på att förebygga defekter och säkerställa att produkter och tjänster uppfyller specifikationer och standarder. Det handlar om att identifiera och åtgärda potentiella kvalitetsproblem innan de påverkar kunderna. Kvalitetssäkring omfattar en rad strategier och metoder för att säkerställa hög kvalitet, inklusive:

Kvalitetsplanering
Att definiera mål och specifikationer för produkter och processer samt skapa planer för att uppfylla dem.

Kvalitetskontroll
Att genomföra inspektioner, tester och utvärderingar för att identifiera eventuella avvikelser från de förväntade standarderna.

Förebyggande åtgärder
Att implementera, eller förbättra befintliga, processer och rutiner som minskar risken för kvalitetsproblem i första hand.

Kvalitetsledningssystem
Att använda metoder som ISO 9001, GMP, ISO13485 och andra kvalitetssystem för att etablera en strukturerad och dokumenterad process för kvalitetssäkring.

Vår kompetens inom kvalitetssäkring

På Sigma Industry strävar vi efter att vara en pålitlig partner för våra kunder genom att erbjuda expertis inom kvalitetssäkring. Våra tjänster inkluderar:

 • Kvalitetsrevisioner: Vi genomför revisioner och granskningar av våra kunders kvalitetssystem och dess processer för att identifiera och korrigera eventuella avvikelser från kvalitetsstandarder.
 • Test och validering: Vi utför omfattande tester och validering av produkter och system för att säkerställa att de uppfyller de specificerade kraven och fungerar som avsett.
 • Förebyggande åtgärder: Vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera förebyggande åtgärder för att minska risken för kvalitetsproblem och förbättra processerna.
 • Kvalitetsledningssystem: Vi stödjer våra kunder i att införa och upprätthålla kvalitetsledningssystem som uppfyller internationella standarder.
 • Utbildning: Vi erbjuder utbildning inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll för att stärka våra kunders förmåga att upprätthålla höga standarder.
 • Fördelarna med våra tjänster

  Genom att dra nytta av vår kompetens inom kvalitetssäkring kan våra kunder uppnå en rad fördelar, inklusive:

  Högre produktkvalitet
  Genom att förhindra och åtgärda kvalitetsproblem kan våra kunder leverera högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder som i sin tur kan leverera livsnödvändiga och säkra produkter till slutkunden som är patienterna.

  Minskat avfall och kostnader
  Kvalitetssäkring minskar förekomsten av defekter och minskar därmed avfallet och kostnaderna.

  Ökad kundnöjdhet
  Högre produktkvalitet leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

  Ökad konkurrenskraft
  Genom att erbjuda hög kvalitet kan våra kunder stärka sin konkurrenskraft på marknaden.

  Hitta din nästa kvalitetssäkringsexpert

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Oscar Sernstad

  Sektionschef

  Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

  076-637 81 36

  Oscar.Sernstad@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Nadja Veysi

  Sektionschef

  Processäkring, Processutveckling

  072-241 19 03

  nadja.veysi@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås