Propeller: Ett ledarskaps-
program

Unikt program i samarbete med KTH som ger grundläggande utbildning inom ledarskap.

Propeller

Propeller utvecklar ditt ledarskap

Vi erbjuder våra medarbetare kvalitativa och kreativa sätt att utvecklas på. Ett av våra mest populära program heter Propeller och är en inspirerande ledarskapsutbildning framtagen av KTH Executive School exklusivt för oss. Propeller hjälper medarbetare att utveckla sitt ledarskap och ger möjlighet till inspiration, eget lärande och personlig utveckling.

Syfte och möjligheter

Medarbetare som fullföljer programmet får en gedigen kunskapsbas inom ledarskap och affärsutveckling. Detta ger förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling, samt en fin merit i cv:t.

Vår förhoppning är även att ett par kursdeltagare intar ledande positioner inom koncernen. Under 2022 hade vi 18 deltagare i Propeller-programmet varav sex stycken tillträdde en chefsroll inom koncernen bara några månader efter avslutad utbildning.

Det finns ingen karriärsgaranti kopplad till programmet men det skapar goda förutsättningar för att kunna axla en ledande roll.

Ledarskapsprogrammets uppbyggnad och innehåll

Programmet är uppbyggt på olika moduler som betar av olika ämnen. Vi fokuserar bland annat på rekrytering, försäljning, ekonomi, retorik, affärsutveckling och hr/personalfrågor. Utbildningen innefattar föreläsningar, workshops, hemuppgifter och litteraturstudier. Utbildningen varar under ett års tid och rymmer 15-18 deltagare. Den största delen av utbildningen är förlagd på KTH i Stockholm.

Resa till Sydafrika – en del av utbildningen

Inom Sigma-gruppen har vi ett långtgående engagemang i Sydafrika. Som en del i Propeller-utbildningen tar vi med deltagarna till Sydafrika för få insyn i vårt CSR-arbete och välgörenhetsarbete. Vi besöker bland annat vår partnerskola Bonga High School som vi sponsrar i samarbete med Star for Life.

Ingen kostnad för deltagare

Bolaget står för alla kostnader som tillkommer inom ramen för Propeller-programmet. Det innefattar bland annat resor, boende, mat, utbildning och litteratur.

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Alla våra medarbetare får söka till Propeller-programmet. Ansökningsprocessen innefattar olika delmoment som vägs samman med respektive chefs utlåtande. Propeller är det givna steget att ta för den som på ett inspirerande och utmanande vill utveckla sitt ledarskap och samtidigt växa i takt med bolaget.

PS om du inte arbetar hos oss än så är det såklart det första steget du behöver ta… Kontakta oss direkt, spana in våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan på direkten.

Hör av dig!

Här hittar du våra kontaktuppgifter.
Vi är tillgängliga nästan jämt och du når oss via telefon, mejl eller Linkedin.