Projektledning

Våra projektledningskonsulter arbetar hårt för att våra kunder ska lyckas med sina projekt och uppnå stora resultat.

Projektledning

Konsulter som Driver Framgång genom Projektledningskompetens

Inom industrisektorn är framgångsrik projektledning en av de mest avgörande faktorerna för att uppnå mål och leverera resultat i tid och inom budget. Sigma Industry är en föregångare inom att tillhandahålla projektledningskompetens och våra konsulter är specialiserade på att hjälpa företag att hantera och genomföra projekt framgångsrikt. Du hittar din nästa expert inom projektledning längst ner på denna sida.

Vår kompetens inom projektledning

Här är några centrala insikter om hur våra konsulter bidrar till våra kunders framgång:

 • Specialiserad projektledningskompetens: Våra konsulter är utrustade med djup och mångsidig kompetens inom projektledning. De har expertis inom olika aspekter av projektledning, inklusive planering, resurshantering, riskhantering och kommunikation.
 • Projektplanering och schemaläggning: Vi hjälper våra kunder att utveckla tydliga och realistiska projektplaner och tidsplaner. Detta är avgörande för att säkerställa att projektet följer en strukturerad väg till framgång.
 • Resurshantering och teambyggnad: Vi hjälper våra kunder att tilldela rätt resurser till projektet och bygga kompetenta och samarbetande team. Detta leder till ökad produktivitet och effektivitet.
 • Riskhantering och problemlösning: Vi identifierar och hanterar potentiella risker och utmaningar som kan uppstå under projektets gång. Våra konsulter är skickliga på att lösa problem och hålla projektet på rätt spår.
 • Kvalitetssäkring och övervakning: Vi säkerställer att projektet uppfyller höga kvalitetsstandarder och övervakar noggrant projektets framsteg för att korrigera avvikelser i tid.
 • Kommunikation och stakeholderhantering: Effektiv kommunikation är nyckeln till projektframgång. Våra konsulter säkerställer att alla intressenter är informerade och engagerade i projektet.
 • Målmedvetenhet och resultatorientering: Våra konsulter är målinriktade och strävar efter att leverera mätbara resultat som överträffar våra kunders förväntningar.
 • Vi har konsulter med olika bredd och inriktningar och arbetar tillsammans med både lokala och globala kunder.

  Erfarenhet inom många olika branscher

  Sektorer inom industrin där projektledningsexperter är värdefulla inkluderar bygg och anläggning, energi och kraftproduktion, olje- och gasindustrin, tillverkning, fordonsindustrin, aerospace och försvar, telekommunikation, livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin, miljö- och hållbarhet, metallurgi och gruvdrift, pappers- och massaindustrin, byggmaterial- och kemisk industri, logistik och distribution, industriell IT och automation, och många andra.

  Oavsett om det handlar om byggprojekt, energiutveckling, produktionsprocesser eller teknikinförande, är projektledning avgörande för att säkerställa framgångsrik projektgenomförande inom dessa branscher.

  Fördelarna med våra tjänster

  Genom att samarbeta med Sigma Industry och våra projektledningsexperter kan våra kunder dra nytta av flera fördelar, inklusive:

  Tids- och budgetöverensstämmelse
  Våra konsulter hjälper till att säkerställa att projektet slutförs i tid och inom budget.

  Hög kvalitet och kundnöjdhet
  Kvalitetssäkring och övervakning leder till hög kvalitet och nöjda kunder.

  Effektiv resurshantering
  Rätt tilldelning av resurser leder till minskade kostnader och ökad produktivitet.

  Riskminimering
  Riskhantering minskar potentiella problem och projektavvikelser.

  Ökad projektlönsamhet
  Projekt som slutförs i tid och inom budget ökar projektets lönsamhet.

  Framgångsrik avslutning
  Våra konsulter säkerställer att projektet avslutas framgångsrikt och att målen uppnås.

  Sammanfattningsvis är projektledning en kritisk komponent för att säkerställa att projekt slutförs framgångsrikt och levererar önskade resultat. Våra konsulter inom projektledning är engagerade i att hjälpa våra kunder att uppnå sina projektmål och överträffa förväntningar, vilket i slutändan driver deras övergripande framgång. Sigma Industry är stolta över att vara en partner i denna resa mot projektledningsmässig excellens.

  Hör av dig om du vill veta mer eller behöver stöttning inom projektledning. Vi finns alltid nära!

  Hitta din expert inom projektledning

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Johan Cahier

  Vd

  Projektledning, Hållbarhet

  070-196 03 68

  johan.cahier@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Gustaf Laggar

  Sektionschef

  Projektledning

  076-896 45 02

  gustaf.laggar@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Frida Örtenblad

  Sektionschef

  Projektledning

  073-061 43 34

  frida.ortenblad@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Magnus Johansson

  Vd

  Verksamhetsutveckling, Projektledning

  070-516 94 10

  magnus.johansson@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North
  Emma Jakobsson

  Sektionschef

  Energi, Projektledning

  076-126 75 28

  emma.jakobsson@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North
  Christoffer Lindqvist

  Vd & sektionschef

  Embedded, Projektledning

  073-063 07 97

  christoffer.lindqvist@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Arvin Omari

  Sektionschef

  Projektledning, Produktionsteknik

  073-685 12 34

  arvin.omari@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås