Produkt-
utveckling

Med bred expertis och kompetens hjälper vi våra kunder att utveckla och förbättra sina produkter.

Produktutveckling

Produktutveckling inom industrin: Att skapa framtidens lösningar

Produktutveckling är en avgörande process inom industrisektorn och andra branscher för att skapa konkurrenskraftiga och innovativa produkter. Som ett teknikkonsultbolag erbjuder vi kompetens och stöd till våra kunder för att hjälpa dem att utveckla och förbättra sina produkter.

Vi erbjuder både bred och nischad expertis inom produktutveckling och vi finns här för våra kunder oavsett önskemål eller behov. Vi är flexibla och kvalitativa i vår leverans. Du hittar din närmsta produktutvecklingsexpert längre ner på denna sida.

Vi erbjuder olika typer av produktutveckling

Vilken typ av produktutveckling våra kunder är i behov av beror på bransch, mål och befintlig produktportfölj. Här är några vanliga typer av produktutveckling som är relevanta för industriföretag och som vi kan stå till tjänst med:

 • Nya produkter: Utveckling av helt nya produkter som kan inkludera allt från förbättringar av befintliga produkter till helt nya innovationer. Detta kan innebära forskning, konceptutveckling, prototyptillverkning och marknadsintroduktion.
 • Produktförbättring: Uppdatering och förbättring av befintliga produkter för att öka deras prestanda, kvalitet eller effektivitet. Det kan innebära att man inför nya teknologier, material eller tillverkningsmetoder.
 • Produktoptimering: Optimering av produktionsprocessen för att minska kostnader, öka effektiviteten eller minska miljöpåverkan. Detta kan inkludera lean manufacturing-principer eller automatisering av produktionslinjer.
 • Produktdifferentiering: Skapa variationer av befintliga produkter för att möta specifika behov eller preferenser hos olika kundsegment. Detta kan omfatta anpassning av design, storlek eller funktioner.
 • Tjänsteutveckling: För många industriföretag innebär produktutveckling även att utveckla tillhörande tjänster som stödjer och kompletterar deras produkter, till exempel underhållstjänster eller mjukvarulösningar.
 • Kostnadsreduktion: Identifiera och implementera åtgärder för att minska produktionskostnader utan att kompromissa med produktkvaliteten. Detta kan inkludera förändringar i materialval eller processförbättringar.
 • Hållbarhetsanpassning: Anpassa befintliga produkter för att minska deras miljöpåverkan, till exempel genom att använda återvunna material eller energieffektivare tillverkningsprocesser.
 • Revidering av produktsäkerhet och överensstämmelse: Säkerställa att produkter uppfyller de senaste säkerhets- och regleringskraven och genomföra nödvändiga förbättringar om så behövs.
 • Digital transformation: Införa digitala teknologier och IoT (Internet of Things) i produkter och produktionsprocesser för att möjliggöra övervakning, insamling av data och fjärrstyrning.
 • Forskning och utveckling (FoU/R&D): Driva forskning för att utforska nya teknologier, material eller koncept som kan leda till framtidens produkter och innovationer.
 • Vissa kan behöva en kombination av dessa produktutvecklingsstrategier beroende på deras specifika affärsstrategi, marknadskrav och konkurrenssituation. Det är också viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa produktutvecklingsstrategin för att hålla sig konkurrenskraftig och möta förändrade behov och trender på marknaden.

  Vikten av produktutveckling inom industrin

  Produktutveckling är avgörande för att industriföretag ska kunna hålla jämna steg med den snabbt föränderliga teknologin och kundernas förväntningar. Genom att erbjuda vår expertis inom produktutveckling hjälper vi våra kunder att:

  Förbättra konkurrenskraften
  Genom att kontinuerligt förbättra och innovera produkter kan företag öka sin konkurrenskraft på marknaden.

  Minska risker
  Vår erfarenhet och expertis bidrar till att minimera tekniska och ekonomiska risker i produktutvecklingsprocessen.

  Kostnadseffektivitet
  Vi hjälper våra kunder att effektivisera produktionsprocessen och minska kostnader, samtidigt som vi säkerställer att produkterna är av hög kvalitet.

  Fånga nya marknader
  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster kan företag expandera till nya marknader och öka sin intäktspotential.

  Sammanfattningsvis stöttar vi kundens framgång genom att erbjuda teknisk expertis och vägledning genom produktutvecklingsprocessen. Tillsammans med kunden gör vi det möjligt att skapa framtidens lösningar och möta de ständigt föränderliga kraven på marknaden.

  Vad innebär produktutveckling?

  Produktutveckling är en iterativ process som involverar flera steg, från konceptualisering till marknadsintroduktion. Dessa steg inkluderar:

  Idégenerering: Detta är startpunkten där nya koncept och innovationer föds. Våra tekniska experter kan hjälpa företag att utforska och utvärdera idéer för att se om de är genomförbara och lönsamma.

  Konceptutveckling: Efter att en lovande idé har identifierats, arbetar vi med att utveckla ett koncept som definierar produkten eller tjänsten i detalj, inklusive dess funktioner och egenskaper.

  Design och prototypning: Detta steg involverar skapandet av detaljerade ritningar och prototyper för att visualisera produkten och identifiera eventuella problem eller förbättringsmöjligheter.

  Utveckling och testning: Här sker den faktiska tillverkningen av produkten eller utvecklingen av tjänsten. Våra tekniska specialister övervakar och säkerställer kvaliteten under hela processen.

  Marknadsintroduktion: Efter att produkten är färdigutvecklad är nästa steg att lansera den på marknaden. Vi hjälper företaget med att planera och genomföra en framgångsrik lansering.

  Hitta din produktutvecklingsexpert

  Anton Sandegren

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-629 17 61

  anton.sandegren@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Adam Rönnbäck

  Sektionschef

  Kvalitetsteknik, Produktutveckling

  070-263 90 97

  adam.ronnback@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North

  Luleå

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Mattias Bäckman

  Sektionschef

  Produktutveckling

  076-139 29 68

  mattias.backman@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Anna Fältholm

  Sektionschef

  Produktutveckling

  076-130 74 17

  anna.faltholm@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Magnus Schotte

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-051 92 61

  magnus.schotte@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Marcus Eriksson

  Sektionschef

  Produktutveckling

  070-384 68 30

  marcus.eriksson@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North
  Christoffer Lindqvist

  Vd & sektionschef

  Embedded, Projektledning

  073-063 07 97

  christoffer.lindqvist@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås