Produktionsteknik

Våra konsulter hjälper kunder att driva framgång genom produktionsteknisk expertis.

Produktionsteknik

Specialiserad Produktionsteknisk Kompetens

Inom industrisektorn är en av de mest kritiska framgågsfaktorerna en effektiv och högkvalitativ produktion. Konsulter med specialiserad kompetens inom produktionsteknik spelar en avgörande roll i att hjälpa företag att nå sina mål och överträffa förväntningar. Sigma Industry är en föregångare inom att tillhandahålla denna kompetens, och vi är dedikerade till att stödja våra kunder i deras strävan att uppnå produktionsmässig överlägsenhet. Du hittar din närmsta expert inom produktionsteknik längst ner på denna sida.

Vad vi erbjuder våra kunder

Våra konsulter är utrustade med djup och mångsidig kompetens inom produktionsteknik. De har expertkunskap om moderna produktionsmetoder, tekniska innovationer och kvalitetsstandarder som är avgörande för att effektivisera produktionsprocesser.

 • Processoptimering: Vi hjälper våra kunder att analysera sina produktionsprocesser i detalj och identifiera områden där förbättringar är möjliga. Genom att tillämpa Lean Tillverkning, Six Sigma och andra bästa metoder, kan vi eliminera slöseri, öka produktiviteten och minska kostnader.
 • Automatisering och teknisk integration: Vi utnyttjar moderna teknologier för att automatisera produktionslinjer och integrera maskin- och datateknik för att uppnå smidiga och effektiva produktionsflöden. Detta ökar inte bara produktionskapaciteten utan minskar också risken för fel och produktionsstörningar.
 • Kvalitetssäkring och överensstämmelse: Vi arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att produkterna uppfyller höga kvalitetsstandarder och överensstämmelse med branschkrav och regleringar. Detta ökar kundnöjdheten och förtroendet för företagets produkter.
 • Hållbarhet och miljöhänsyn: Vi integrerar hållbarhetsaspekter i produktionen för att minska miljöpåverkan och främja ansvarsfull produktion. Detta är viktigt för att möta samhällets och marknadens krav på hållbarhet.
 • Kostnadsbesparingar och lönsamhet: Genom att effektivisera produktionsprocesser, minska avfall och optimera resursutnyttjandet hjälper våra konsulter våra kunder att uppnå kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet.
 • Målmedvetenhet och resultatorientering: Våra konsulter är engagerade i att hjälpa våra kunder att uppnå sina produktionsmål och strävar ständigt efter att leverera mätbara resultat.
 • Fördelar med våra tjänster

  Genom att samarbeta med Sigma Industry och våra produktionstekniska experter kan våra kunder dra nytta av flera fördelar, inklusive:

  Ökad produktivitet
  Optimiserade produktionsprocesser leder till ökad produktionseffektivitet och kortare ledtider.

  Hög produktkvalitet
  Våra konsulter arbetar med att säkerställa att produkterna uppfyller högsta kvalitetsstandarder.

  Kostnadsbesparingar
  Effektivisering och automatisering minskar onödiga kostnader och resursförbrukning.

  Hållbarhet
  Vi hjälper företag att minska sin miljöpåverkan och uppfylla hållbarhetsmål.

  Kort sagt, våra konsulter inom produktionsteknik är nyckeln till att hjälpa våra kunder att nå högsta produktionsnivå och överträffa sina mål. Sigma Industry är stolta över att vara en partner i denna resa mot produktionsmässig förbättring och alla fördelar det för med sig.

  Hitta din expert inom produktionsteknik

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Fredrik Skogqvist

  Sektionschef

  Produktion

  070-301 28 69

  fredrik.skogqvist@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  André Asp

  Sektionschef

  Industrial Equipment, In-house-verksamhet

  070-190 09 45

  andre.asp@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Sofia Strömberg

  Sektionschef

  Validering, Processutveckling

  070-950 00 19

  sofia.stromberg@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Arvin Omari

  Sektionschef

  Projektledning, Produktionsteknik

  073-685 12 34

  arvin.omari@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås