Produktion

Ingenjörskompetens är en ovärderlig resurs för att uppnå ökad produktivitet, minskade kostnader och hög produktkvalitet.

Produktion

Ingenjörskap inom Produktion: Drivkraften bakom Industriell Framgång

Inom industrisektorn är kompetensen inom produktion och tillverkning en grundsten för att uppnå hög effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Sigma Industry erbjuder expertis inom konsultkraft och ingenjörsskap för att stödja våra kunder i deras strävan efter att utmärka sig inom produktion. Du hittar din närmsta produktionsexpert längst ner på denna sida.

Vad vi kan erbjuda våra kunder

Tack vare våra konsulter kan vi erbjuda mångsidiga tjänster inom produktion. Här är några exempel på hur vi stöder våra kunder:

 • Processoptimering: Vi analyserar befintliga produktionsprocesser och identifierar möjliga förbättringar för att öka effektiviteten och minska kostnader.
 • Produktionsplanering och schemaläggning: Vi utvecklar effektiva produktionsplaner och scheman för att säkerställa smidiga och tidseffektiva produktionsflöden.
 • Automatisering och robotik: Vi implementerar automationslösningar och robotteknik för att förbättra produktionskapaciteten och minska arbetskraftsintensiva uppgifter.
 • Kvalitetssäkring: Vi utvecklar kvalitetssäkringsprogram för att säkerställa hög produktkvalitet och överensstämmelse med specifikationer.
 • Lean tillverkning och Six Sigma: Vi använder Lean och Six Sigma-metodik för att eliminera slöseri, öka standardisering och förbättra processer.
 • Materialhantering: Vi optimerar materialflöden och lagerhantering för att minska spill och förbättra logistik.
 • Hållbarhet och miljöhänsyn: Vi integrerar hållbarhetsaspekter i produktionen för att minska miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande.
 • Branscher vi verkar i

  Nästan alla branscher och företag som är involverade i produktion och tillverkning kan dra nytta av att anlita en ingenjör som konsult för att förbättra sin produktionsprocess. Här är några branscher som särskilt kan ha nytta av sådana tjänster:

  Tillverkningsindustrin
  Alla företag som är inblandade i tillverkning, från små företag till stora multinationella bolag, kan ha nytta av produktionsoptimering.

  Fordonsindustrin
  Inom fordonssektorn är det avgörande att ha högkvalitativa och effektiva produktionsprocesser, särskilt med tanke på det höga antalet komponenter och den globala konkurrensen.

  Elektronikindustrin
  Elektroniktillverkning kräver precision och noggrannhet i varje steg av processen. Ingenjörskonsulter kan hjälpa till med att uppnå detta.

  Livsmedels- och dryckesindustrin
  Säkerhet, kvalitet och effektivitet är särskilt viktigt inom denna bransch, där produkterna är avsedda för konsumtion.

  Läkemedelsindustrin
  Läkemedelstillverkning har stränga regleringar och höga kvalitetsstandarder, och produktionsoptimering är kritisk för att uppfylla dessa krav.

  Kemisk industri
  Kemiska processer kräver noggrann övervakning och optimering för att säkerställa säkerhet och produktkvalitet.

  Aerospace och försvarsindustrin
  Inom dessa sektorer måste produkter vara av högsta kvalitet och produktionen måste uppfylla stränga standarder.

  Energi- och elproduktion
  Energiföretag behöver effektiva processer för att säkerställa en stabil och kostnadseffektiv energiproduktion.

  Metallurgi och gruvdrift
  Produktionsoptimering är viktig för att minska resursslöseri och säkerställa produktkvalitet.

  Pappers- och massaindustrin
  Produktionsoptimering kan hjälpa till att minska avfall och förbättra energieffektivitet.

  Bygg- och anläggningssektorn
  Konstruktion av byggnader och anläggningar kräver effektiva produktionsprocesser för att upprätthålla tidsramar och budgetar.

  Industridesign och prototyptillverkning
  Företag som arbetar med prototyper och produktdesign kan dra nytta av ingenjörskonsulter för att förbättra sina utvecklingsprocesser.

  Vad våra tjänster kan bidra till

  Genom att dra nytta av vår kompetens inom produktion kan våra kunder uppnå flera fördelar, inklusive:

  Ökad produktivitet
  Optimering och automatisering leder till ökad produktionskapacitet och minskade produktionskostnader.

  Kvalitetssäkring Våra insatser leder till bättre kvalitetskontroll och överensstämmelse med specifikationer.

  Kostnadsbesparingar
  Effektivisering minskar onödiga kostnader och resursförbrukning.

  Hållbarhet
  Integration av hållbarhetsprinciper minskar miljöpåverkan och stärker företagens samhällsansvar.

  Våra konsulter hjälper kunder att uppnå produktionsmässig framgång främst inom industriell sektor. Sigma Industry är fast beslutna att stödja våra kunder i att förverkliga sin fulla produktionspotential genom välutformade och högkvalitativa produktionsprocesser.

  Hitta din expert inom produktion

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Fredrik Skogqvist

  Sektionschef

  Produktion

  070-301 28 69

  fredrik.skogqvist@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Sofia Strömberg

  Sektionschef

  Validering, Processutveckling

  070-950 00 19

  sofia.stromberg@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Arvin Omari

  Sektionschef

  Projektledning, Produktionsteknik

  073-685 12 34

  arvin.omari@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås