Processäkring

Vi på Sigma Industry är engagerade i att stödja våra kunder i att säkerställa en problemfri och säker produktionsmiljö.

Processäkring

Processäkring: Optimering av Industriella Processer

Inom industrin är effektiva och säkra processer av högsta vikt. Processäkring, en kompetens som Sigma Industry erbjuder, spelar en avgörande roll i att säkerställa att produktionsprocesser fungerar smidigt och pålitligt samtidigt som risker minimeras. Du hittar din närmsta prodessäkringsexpert längst ner på denna sida.

Tjänster som vi erbjuder dig som kund:

På Sigma Industry strävar vi efter att hjälpa våra kunder att uppnå högsta möjliga säkerhet, effektivitet och kvalitet i deras processer genom följande tjänster:

 • Riskanalys: Vi utför noggranna riskanalyser för att identifiera potentiella faror och sårbarheter i processerna. Detta inkluderar hantering av kemiska, mekaniska och operativa risker.
 • Säkerhets- och regelverksnalev: Vi hjälper våra kunder att följa tillämpliga lagar och standarder inom säkerhet och processkontroll.
 • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring: Vi utvecklar kvalitetssäkringsprogram och -processer för att säkerställa hög produktkvalitet och överensstämmelse med specifikationer.
 • Förebyggande underhåll: Vi skapar underhållsstrategier och scheman för att förhindra maskinavbrott och produktionsstörningar.
 • Utredning av olyckor och avvikelser: Vid olyckor eller processavvikelser hjälper vi till med att analysera och utreda händelser för att förhindra återkommande incidenter.
 • Vi verkar inom en mängd olika branscher

  Kompetensen inom processäkring är relevant och efterfrågad inom en rad olika branscher och företagstyper. Här är några exempel på företag och sektorer som ofta behöver processäkring:

  Tillverkningsföretag: Företag som producerar fysiska produkter inom branscher som fordonsindustrin, elektronik, livsmedel och drycker, läkemedel och mycket mer behöver processäkring för att säkerställa produktkvalitet och säker produktion.

  Kemisk industri: Kemiska företag som producerar kemikalier, läkemedel och andra kemiska produkter måste fokusera på säkerhet och riskhantering i hela produktionsprocessen.

  Energiföretag: Inom energisektorn är processäkring avgörande för att säkerställa att energiproduktionen är stabil och säker, inklusive kärnkraftsanläggningar, vattenkraftverk och andra energianläggningar.

  Olje- och gasindustrin: Denna bransch är känd för sina potentiella risker och kräver rigorös processäkring för att minska faror och olyckor.

  Livsmedelsproduktion: Livsmedels- och dryckesföretag måste säkerställa säkerheten och kvaliteten på sina produkter, inklusive råvaror, tillverkningsprocesser och förpackning.

  Farmaceutisk industri: Inom läkemedelssektorn är processäkring nödvändig för att säkerställa produktens renhet, dosering och säkerhet, samt överensstämmelse med regleringar som Good Manufacturing Practices (GMP).

  Aerospace och försvarsindustrin: Dessa sektorer kräver noggrann processäkring för att säkerställa att komplexa flygplans- och försvarssystem fungerar korrekt och är säkra att använda.

  Kärnkraftsindustrin: Kärnkraftverk måste uppfylla stränga säkerhetsstandarder för att förhindra kärnreaktorolyckor.

  Processindustri: Det inkluderar branscher som pappers- och massa, gruvdrift, metallurgi, vattenbehandling och avlopp, där processäkring är avgörande för att upprätthålla produktivitet och säkerhet.

  Bygg- och anläggningsföretag: Företag som bygger komplexa anläggningar och strukturer behöver säkerställa säkerhet och kvalitet under konstruktionsprocessen.

  Processäkring är alltså viktig inom en mängd olika branscher där processer och system måste vara säkra, effektiva och pålitliga för att uppfylla kvalitets- och säkerhetsstandarder samt för att följa lagar och regleringar. Det är ofta en kritisk komponent för att företag ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft och förtroendet hos sina kunder och intressenter.

  Fördelar med våra tjänster

  Genom att dra nytta av vår kompetens inom processäkring kan våra kunder uppnå flera fördelar, inklusive:

  Ökad säkerhet
  Vi hjälper till att minska risken för olyckor och skador för både personal och utrustning.

  Optimerad produktion
  Genom att eliminera störningar och öka produktionskapaciteten kan vi förbättra effektiviteten.

  KostnadsbesparingarGenom att förebygga problem minskar vi onödiga kostnader för reparationer och produktionsavbrott.

  Förbättrad produktkvalitetVåra insatser leder till bättre kvalitetskontroll och följsamhet med specifikationer.

  Processäkring är en kritisk faktor inom industriell sektor och det är vår uppgift att se till att våra kunders processer är så säkra, effektiva och kostnadseffektiva som möjligt. Sigma Industry är engagerade i att stödja våra kunder i att säkerställa en problemfri och säker produktionsmiljö.

  Hitta din närmsta processäkringsexpert

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Rand Antoan

  Sektionschef

  Läkemedelsproduktion

  073-683 41 17

  rand.antoan@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Oscar Sernstad

  Sektionschef

  Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

  076-637 81 36

  Oscar.Sernstad@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Kristina Bjerke

  Vice vd

  El & Automation, Läkemedelsproduktion

  072-587 88 90

  kristina.bjerke@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Nadja Veysi

  Sektionschef

  Processäkring, Processutveckling

  072-241 19 03

  nadja.veysi@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Arvin Omari

  Sektionschef

  Projektledning, Produktionsteknik

  073-685 12 34

  arvin.omari@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås