Process-
utveckling

Vår prioritet är att hjälpa kunden till så kostnadseffektiva och högkvalitativa processer som möjligt.

Processutveckling

Processutveckling: Förbättring av Effektivitet och Kvalitet

Inom industriell sektor är ständig förbättring och optimering av processer avgörande för att uppnå hög produktivitet och kvalitet. Processutveckling är en central kompetens som Sigma Industry erbjuder, och den spelar en nyckelroll i att säkerställa att våra kunders processer är så effektiva och högkvalitativa som möjligt. Behöver du hjälp inom processutveckling? Vi finns bara ett samtal bort. Du hittar din nästa expert inom processutveckling längst ner på denna sida.

Vad vi kan erbjuda våra kunder

På Sigma Industry är vårt åtagande att hjälpa våra kunder att uppnå högsta möjliga effektivitet och kvalitet genom följande tjänster inom processutveckling:

 • Processanalys: Vi genomför noggranna analyser av befintliga processer för att identifiera flaskhalsar, ineffektiviteter och områden där förbättringar är möjliga.
 • Effektivisering och optimering: Vi arbetar med våra kunder för att implementera förbättringar i befintliga processer, inklusive automatisering, bättre resursutnyttjande och flödesoptimering.
 • Nyhetsutveckling: Där det behövs utvecklar vi nya processer och system som är anpassade till våra kunders specifika behov och mål.
 • Kvalitetskontroll: Vi implementerar kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder för att säkerställa hög produktkvalitet och överensstämmelse med specifikationer.
 • Miljöhänsyn och hållbarhet: Vi integrerar hållbarhetsaspekter i processutveckling för att minska miljöpåverkan och öka företagens ansvarstagande.
 • Fördelar för våra kunder

  Genom att dra nytta av vår kompetens inom processutveckling kan våra kunder uppnå flera fördelar, inklusive:

  Ökad produktivitet
  Optimering och effektivisering leder till ökad produktionskapacitet och minskad tidsslöseri.

  Kvalitetssäkring
  Våra insatser leder till bättre kvalitetskontroll och följsamhet med specifikationer.

  Kostnadsbesparingar
  Effektivisering minskar onödiga kostnader och resursförbrukning.

  Hållbarhet
  Integrering av hållbarhetsprinciper i processutveckling minskar miljöpåverkan och främjar socialt ansvarstagande.

  Processutveckling är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft och säkerställa att våra kunders processer är så effektiva, kostnadseffektiva och högkvalitativa som möjligt. Sigma Industry är engagerade i att stödja våra kunder i denna resa mot ständig förbättring.

  Mångfacetterad dicsciplin kräver olika typer av ingenjörer

  Processutveckling är en mångfacetterad disciplin som involverar olika typer av ingenjörer och experter för att optimera och förbättra industriella processer. Här är några typer av ingenjörer och specialister som ofta arbetar med processutveckling:

  Kemiteknikingenjörer: De specialiserar sig på kemiska processer och är avgörande inom branscher som kemisk industri, läkemedel och livsmedelsproduktion.

  Maskiningenjörer: Dessa ingenjörer är ansvariga för utformning och optimering av maskiner och utrustning som används i processerna.

  Elektro- och automationsingenjörer: De fokuserar på att automatisera och kontrollera industriella processer genom användning av sensorer, styrsystem och robotik.

  Industriell ingenjör: Industriella ingenjörer har en bred expertis och är ofta involverade i att analysera och optimera produktionsprocesser.

  Kvalitetsingenjörer: Dessa experter fokuserar på att säkerställa att produkter och processer uppfyller höga kvalitetsstandarder.

  Dataanalytiker och Datavetenskapsmän: Dessa specialister använder avancerad dataanalys och maskininlärning för att identifiera mönster och optimera processer.

  Miljöingenjörer: Inom processutveckling kan miljöingenjörer hjälpa till att integrera hållbarhetsaspekter och minska miljöpåverkan.

  Civilingenjörer: Inom projekt som involverar konstruktion av anläggningar och byggnader kan civilingenjörer vara involverade i processutveckling.

  Hör av dig så hittar vi rätt kompetens för just dina behov!

  Hitta din nästa processutvecklingsexpert

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Oscar Sernstad

  Sektionschef

  Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

  076-637 81 36

  Oscar.Sernstad@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Rand Antoan

  Sektionschef

  Läkemedelsproduktion

  073-683 41 17

  rand.antoan@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Kristina Bjerke

  Vice vd

  El & Automation, Läkemedelsproduktion

  072-587 88 90

  kristina.bjerke@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Sofia Strömberg

  Sektionschef

  Validering, Processutveckling

  070-950 00 19

  sofia.stromberg@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Nadja Veysi

  Sektionschef

  Processäkring, Processutveckling

  072-241 19 03

  nadja.veysi@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås

  Arvin Omari

  Sektionschef

  Projektledning, Produktionsteknik

  073-685 12 34

  arvin.omari@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås