Läkemedels-
produktion

Läkemedelsproduktion är en högteknologisk och mångfacetterad process som involverar flera olika ingenjörsdiscipliner och specialister. Hos oss finns kompetensen du behöver.

Läkemedelsproduktion

Läkemedelsproduktion inom Life Science: Högsta Kvalitet och Innovation

Läkemedelsproduktion inom Life Science är en kritisk och högteknologisk process som innebär utveckling, tillverkning och distribution av läkemedel för att förbättra människors hälsa och livskvalitet. På Sigma Industry är vi dedikerade till att stödja våra kunder med högsta kvalitetsstandarder och innovativa tekniska lösningar. Du hittar din nästa expert inom läkemedelsproduktion nedan.

Vårt erbjudande: Bred kunskap inom Life Science

Vår expertis inom läkemedelsproduktion inom Life Science är inriktad på att hjälpa våra kunder att uppnå högsta standarder och effektivitet. Våra tjänster inkluderar:

  • Processoptimering: Vi hjälper våra kunder att optimera sina produktionsprocesser för att uppnå bättre kvalitet, effektivitet och kostnadsbesparingar.
  • Kvalitetssäkring: Vi erbjuder kvalitetskontroll- och försäkringstjänster för att säkerställa att produkterna uppfyller strikta regelverk och standarder.
  • Automatisering: Vi implementerar automatiseringslösningar för att öka produktionskapaciteten och minska riskerna för fel.
  • Compliance: Vi hjälper kunder att uppfylla internationella regelverk och krav inom branschen.
  • Hållbarhetslösningar: Vi främjar hållbara produktionsmetoder och energieffektivitet för att minska miljöpåverkan.

På Sigma Industry är vi stolta över att stödja Life Science-branschen och dess mål att utveckla och producera säkra och effektiva läkemedel som förbättrar människors hälsa. Vi förstår vikten av att följa högsta kvalitetsstandarder och är engagerade i att leverera innovativa tekniska lösningar för att stödja vår kunds framgång inom läkemedelsproduktion.

Life Science: Många olika ingenjörsdiscipliner

Läkemedelsproduktion är ett högt reglerat område med fokus på kvalitet, säkerhet och överensstämmelse med regelverk. Därför är ett tvärvetenskapligt samarbete av olika ingenjörsdiscipliner avgörande för att uppnå framgång inom branschen.

Hos oss erbjuder vi följande ingenjörsdiscipliner:

Kemisk ingenjör: Kemiska ingenjörer spelar en central roll i utvecklingen av läkemedelsprodukter. De är ansvariga för att designa produktionsprocesser för syntes av läkemedel och att säkerställa att de är effektiva, säkra och uppfyller de nödvändiga kvalitetsstandarderna.

Processingenjör: Processingenjörer är specialiserade på att utforma och optimera produktionsprocesser. Inom läkemedelsproduktion är de ansvariga för att säkerställa att processerna är effektiva, skalbara och följer alla regelverk.

Maskiningenjör: Maskiningenjörer arbetar med utveckling och underhåll av maskiner och utrustning som används i läkemedelsproduktion. De ser till att produktionsutrustningen fungerar korrekt och är anpassad för ändamålet.

Elektrisk ingenjör: Elektriska ingenjörer hanterar el- och automationslösningar inom produktionsanläggningar. De är ansvariga för att säkerställa att alla system och kontroller fungerar som de ska.

Industridesigningenjör: Industridesigningenjörer är involverade i utformningen av anläggningar och produktionsområden för att säkerställa en effektiv arbetsmiljö och flöde. De tar hänsyn till ergonomi och säkerhetsaspekter.

Kvalitetsingenjör: Kvalitetsingenjörer är ansvariga för att säkerställa att produkterna uppfyller de specifikationer och kvalitetsstandarder som krävs inom läkemedelsindustrin. De övervakar kvalitetskontrollprocesser och säkerställer att produkterna är fria från defekter.

Automation och kontrollingenjör: Automation och kontrollingenjörer är specialister på att implementera och underhålla automationslösningar och styrsystem inom läkemedelsproduktion. De ser till att processer övervakas och kontrolleras effektivt.

Biomedicinsk ingenjör: Inom bioteknik och biopharmaceuticals, är biomedicinska ingenjörer involverade i utveckling och produktion av biologiska läkemedel och bioteknologiska produkter. De fokuserar på biologiska processer och biotillverkningsteknik.

Miljöingenjör: Miljöingenjörer kan vara inblandade i att säkerställa att läkemedelsproduktionen är hållbar och att alla miljöregler efterlevs, inklusive hantering av farligt avfall och utsläppskontroll.

Materialingenjör: Materialingenjörer är ansvariga för att välja och utvärdera material som används i läkemedelsproduktion, inklusive förpackningar och kontroller av materialkompatibilitet.

Säkerhetsingenjör: Säkerhetsingenjörer arbetar med att identifiera och hantera risker inom produktionsanläggningar och att utveckla säkerhetsstrategier och beredskapsplaner.

Fördelarna av våra Tjänster:

Genom att dra nytta av vår kompetens inom läkemedelsproduktion inom Life Science kan våra kunder uppnå flera fördelar, inklusive:

Förbättrad produktkvalitet
Genom att säkerställa att produkterna uppfyller höga standarder kan våra kunder bygga ett gott rykte och öka förtroendet hos sina patienter och kunder.

Ökad effektivitet
Optimering av produktionsprocesser leder till ökad produktionskapacitet och minskade produktionskostnader.

Vår expertis är din styrka inom läkemedelsproduktion! Upptäck hur vår konsultkraft kan optimera din produktionsprocess, säkerställa efterlevnad av regler och normer samt förbättra produktkvaliteten. Kontakta oss idag för att påbörja en framgångsrik resa mot effektiv och högkvalitativ läkemedelsproduktion.

Efterlevnad av regelverk
Våra kunder kan vara trygga i att de uppfyller alla regelverk och standarder inom Life Science-branschen.

Hållbarhet
Vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och främja hållbara produktionsmetoder.

Hitta din nästa expert inom läkemedelsproduktion

Anette Hägg

Sektionschef

Produktionsutveckling, Projektledning

070-169 91 25

anette.hagg@sigma.se

LinkedIn

Sigma Industry
Innovation

Eskilstuna

Kristina Bjerke

Vice vd

El & Automation, Läkemedelsproduktion

072-587 88 90

kristina.bjerke@sigma.se

LinkedIn

Sigma Industry
Smart

Stockholm

Rand Antoan

Sektionschef

Läkemedelsproduktion

073-683 41 17

rand.antoan@sigma.se

LinkedIn

Sigma Industry
Smart

Stockholm

Sofia Strömberg

Sektionschef

Validering, Processutveckling

070-950 00 19

sofia.stromberg@sigma.se

LinkedIn

SIGMA INDUSTRY
EVOLVE

Uppsala