Logistik-
utveckling

Våra logistikutvecklingstjänster förbättrar din leveransprecision, minskar ledtider och säkerställer att dina kunder är nöjda.

Logistikutveckling

Logistik i Praktiken: Effektivitet som skapar resultat

Logistikutveckling innebär att förbättra och optimera logistikprocesser för att öka effektivitet, minska kostnader och förbättra övergripande prestanda inom leveranskedjan. Det kan inkludera allt från planering av rutter och lagerhantering till förbättrad leveranshantering och hållbarhetsstrategier. Med Sigma Industry vid din sida säkerställer vi tillsammans att ni når era logistiska mål. Du hittar din expert inom logistikutveckling längre ner.

Optimera Din Logistik med Våra Tjänster

Våra konsulter som har kompetens inom logistik kan arbeta inom olika områden och utföra olika roller beroende på kundens behov och företagets specialisering. Beroende på vad just du behöver, kan vi erbjuda följande:

 • Logistikanalys: Våra konsulter analyserar nuvarande logistikprocesser och identifiera ineffektiviteter, flaskhalsar och områden för förbättring. De kan använda dataanalys och logistikverktyg för att utvärdera prestanda och ge rekommendationer för optimering.
 • Logistikplanering: Utformar och implementerar logistikstrategier och planer för företag, inklusive leveranskedjestrategier, lageroptimering, ruttoptimering och lagerhantering.
 • Leverantörsförhandlingar: För företag som är beroende av externa leverantörer och partners kan en logistikkonsult hjälpa till med att förhandla om avtal och prissättning för att förbättra leveranskvaliteten och minska kostnaderna.
 • Försörjningskedjeoptimering: Våra konsulter kan fokusera på att förbättra hela leveranskedjan från råvaruleverantörer till slutkunder, inklusive försörjningskedjeplanering och hantering.
 • Transportplanering: En logistikkonsult kan specialisera sig på att planera och optimera transportsystem, inklusive val av rutter, transportmedel och lasthantering.
 • Lagerhantering: Konsulter kan hjälpa företag att organisera sina lager, inklusive lagerlayout, plock- och packprocesser och lagerhanteringssystem.
 • Hållbarhetsstrategier: Med miljömässigt hållbarhet i åtanke kan våra konsulter utveckla strategier för att minska utsläpp och förbättra företags ekologiska fotavtryck.
 • Dataanalys och teknik:
 • Konsulter kan använda dataanalys och teknik för att dra insikter och förutsägelser för att optimera logistikprocesser.

 • Utbildning och kompetensutveckling: Vi kan också erbjuda utbildning och kompetensutveckling för företags personal för att förbättra deras logistikfärdigheter och förståelse.
 • Projektledning: Ta hjälp av våra konsulter för att hantera och genomföra logistikprojekt från start till mål, inklusive övervakning av projektframsteg och uppföljning.
 • Positiva effekter för hela verksamheten

  Optimerad logistik kan ha flera positiva effekter på ett företags framgång, inklusive:

  Kostnadsminskning
  Genom att eliminera onödiga kostnader, optimera lager och transport, och förbättra effektiviteten kan företaget minska sina operativa kostnader och därmed öka lönsamheten.

  Förbättrad kundnöjdhet
  Kunder uppskattar snabba och pålitliga leveranser. Genom att optimera logistiken kan företaget erbjuda bättre leveransservice och därmed öka kundnöjdheten.

  Ökad konkurrenskraft
  Företag med effektiv logistik kan reagera snabbare på förändringar på marknaden och möta konkurrensen mer framgångsrikt.

  Minskad miljöpåverkan
  Genom att optimera transport- och lagerhanteringsprocesser kan företag minska sin miljöpåverkan genom minskad bränsleförbrukning och färre utsläpp.

  Bättre resursutnyttjande
  Optimerad logistik innebär att företaget använder sina resurser, inklusive personal, fordon och lagerutrymme, mer effektivt och minskar därmed slöseri.

  Förbättrad prognos och planering
  Genom att använda dataanalys och teknik i logistikprocessen kan företaget göra mer exakta prognoser och planering, vilket minskar risken för lagerbrist eller överflöd.

  Ökad pålitlighet och leveransprecision
  Genom att minska risken för förseningar och felaktiga leveranser kan företaget öka sin pålitlighet gentemot kunder och partners.

  Möjlighet att nå nya marknader
  Med effektiv logistik kan företaget effektivt nå nya geografiska marknader och utöka sin kundbas.

  I sammanhang där tid och resurser är värdefulla tillgångar är optimerad logistik avgörande för att förbättra företags prestanda och uppnå en långsiktig framgång på marknaden.

  Hitta din expert inom logistikutveckling

  Kristina Bjerke

  Vice vd

  El & Automation, Läkemedelsproduktion

  072-587 88 90

  kristina.bjerke@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Fredrik Skogqvist

  Sektionschef

  Produktion

  070-301 28 69

  fredrik.skogqvist@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm