Kvalitetsteknik

Maximera kvaliteten - våra konsulter hjälper er till framgång genom expertis och kunskap inom kvalitetsteknik.

Kvalitetsteknik

Kvalitetsteknik som Framgångsfaktor - Våra Konsulters Bidrag

Inom industrin är kvalitet en grundläggande hörnsten för framgång. På Sigma Industry är våra konsulter experter inom kvalitetsteknik och spelar en avgörande roll i att hjälpa våra kunder inom industrisektorn att uppnå högsta produktkvalitet och överträffa branschstandarder. Kontakta oss så hjälper vi dig framåt! Längst ner på denna sida hittar du din expert inom kvalitetsteknik.

Vad vi kan erbjuda våra kunder

När det kommer till att säkerställa högsta produktkvalitet och överträffa förväntningar kan du lita på oss. Våra konsulter är experter inom kvalitetsteknik och är dedikerade till att ta din verksamhet till nya höjder. Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Kvalitetssäkring och kontroll: Våra konsulter har specialiserad kunskap inom kvalitetssäkring och -kontroll. De utvecklar och implementerar rigorösa processer för att säkerställa att varje produkt eller tjänst uppfyller höga kvalitetsstandarder och är fri från defekter.
 • Problemidentifiering och avhjälpning: Om kvalitetsproblem uppstår, arbetar våra konsulter snabbt och effektivt för att identifiera orsakerna och utveckla lösningar. De hjälper företag att hantera och förebygga kvalitetsavvikelser.
 • Statistisk Processkontroll (SPC): Vi använder SPC-metoder för att övervaka produktionsprocesser i realtid och vidta åtgärder vid avvikande trender, vilket hjälper till att säkerställa enhetlig produktkvalitet.
 • Kvalitetsutbildning: Våra konsulter erbjuder utbildning i kvalitetsteknik och -metoder för att stärka företags interna kompetens och öka medvetenheten om kvalitetsfrågor.
 • Kvalitetsledningssystem (QMS): Vi utvecklar och implementerar kvalitetsledningssystem som uppfyller internationella standarder som ISO 9001 för att säkerställa konsekvent hög kvalitet och kundnöjdhet.
 • Kostnadsbesparingar genom kvalitet: Våra konsulter hjälper företag att minska kvalitetsrelaterade kostnader genom att minska avfall, produktionsavbrott och returvaror.
 • Mätbara resultat: Vi är engagerade i att leverera mätbara resultat som förbättrar produktkvaliteten, minskar risker och ökar kundnöjdheten.
 • Vi har erfarenhet inom många branscher

  Strategiskt arbete med kvalitetsteknik är särskilt viktigt inom branscher där produktkvalitet har en direkt inverkan på säkerhet, regelöverensstämmelse, kundtillfredsställelse och konkurrenskraft. Det gäller främst inom farmaceutisk och bioteknik, aerospace och försvar, livsmedel och drycker, medicinteknik, fordonsindustrin, elektronik, energi och kraftproduktion, kemisk processindustri, bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentvaror samt logistik och distribution. I dessa branscher är hög produktkvalitet avgörande för att undvika risker, efterleva regelverk, behålla kundnöjdhet och bibehålla konkurrenskraft.

  Vi har erfarenhet från många olika branscher med olika kravställningar och regelverk. Med kvalitetsfokus, erfarenhet och skräddarsydda lösningar kan vi hjälpa kunder oavsett vilken bransch de verkar inom,

  Positiva effekter av våra tjänster

  Genom att samarbeta med Sigma Industry och våra kvalitetsteknikexperter kan våra kunder dra nytta av flera fördelar, inklusive:

  Hög produktkvalitet
  Vi hjälper företag att uppnå enhetlig och hög kvalitet i alla produkter och tjänster.

  Minskade kvalitetskostnader
  Våra åtgärder minskar kostnader för defekter och produktionsproblem.

  Ökad kundnöjdhet
  Högre produktkvalitet leder till ökad kundtillfredsställelse och lojalitet.

  Ökad konkurrenskraft
  Våra konsulter stärker företagens konkurrenskraft genom hög produktkvalitet och effektiva kvalitetskontroller.

  Sammanfattningsvis är kvalitetstekniken en nyckelkomponent för att uppnå framgång inom industrisektorn. Våra konsulter inom kvalitetsteknik är engagerade i att hjälpa våra kunder att uppfylla höga kvalitetsstandarder och leverera överlägsna produkter och tjänster. Sigma Industry är stolta över att vara en partner i denna resa mot kvalitetsexcellens.

  Hitta din expert inom kvalitetsteknik

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Richard Sjöberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-215 81 72

  richard.sjoberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Emma Lindgren

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Produktutveckling

  073-523 13 08

  emma.lindgren@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Linköping

  Adam Rönnbäck

  Sektionschef

  Kvalitetsteknik, Produktutveckling

  070-263 90 97

  adam.ronnback@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North

  Luleå

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Ziba Josephson

  Sektionschef

  Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

  076-001 00 18

  ziba.josephson@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Oscar Sernstad

  Sektionschef

  Kvalitetssäkring, Kvalitetsteknik

  076-637 81 36

  Oscar.Sernstad@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Nadja Veysi

  Sektionschef

  Processäkring, Processutveckling

  072-241 19 03

  nadja.veysi@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås