Jobba som konsult

Variation, utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och entreprenörskap
är några av fördelarna med att jobba som konsult.

Jobba som konsult

Att jobba som konsult: Vad det innebär

Det finns olika typer av anställningsformer för konsulter; man kan vara anställd hos ett konsultföretag, vara egenföretagare (som kan ingå i ett nätverk kopplat till ett konsultföretag), frilansare eller kontraktanställd, ofta med specialistkompetens inom specifikt område.

Inom SIEN Group har vi i första hand egna konsulter som är anställda hos oss samt ett gediget nätverk med partners där vi är behjälpliga med att hitta uppdrag åt egenföretagare.

Som anställd konsult hos oss är du tillgänglig med din expertis och kompetens mot kunder. Vi matchar ihop din kunskap, erfarenheter och utbildning med kundens önskemål, behov och krav.

Att jobba som konsult på Sigma Industry

Det bästa av två världar! Lite så ser vi på saken.

Å ena sidan arbetar du med uppdrag hos kund där du får användning av din kompetens samtidigt som du utvecklas själv, både professionellt och personligt.

Samtidigt har du oss i ryggen som din arbetsgivare. Från vårt håll säkerställer vi att du arbetar med uppdrag som du finner intressanta och roliga, att du har en trygg anställning med bra villkor och konkurrenskraftig lön, att du får den kompetensutveckling som behövs och att du får vara delaktig i allt kul vi hittar på tillsammans.

Läs mer om hur det är att vara en del av Sigma Industry här.

Fördelar med att vara konsult

Konsultrollen passar dig som vill ha varierande dagar, bredda ditt nätverk, utvecklas och utmanas samt få möjlighet att testa på en mängd olika roller och uppgifter.

Det som lockar många är mångfalden av projekt som man ställs inför, du får testa på olika branscher och områden vilket ger dig ovärderlig erfarenhet och utökad kompetens. Flexibiliteten är också något som många uppskattar, konsultrollen innebär mycket frihet under ansvar och du får möjlighet att balansera yrkeslivet med privatlivet.

Som konsult kan du ha möjlighet att påverka företag och organisationer genom att erbjuda din expertis och rådgivning. Detta kan vara mycket givande och ge en känsla av att göra en verklig skillnad. En annan positiv aspekt med konsultyrket är det breda kontaktnät som du bygger. Du kommer stöta på många olika personer ute på dina uppdrag vilket kan öppna dörrar till nya, spännande möjligheter.

Många konsuler uppskattar det ständiga lärandet och personliga utvecklingen som rollen ofta innebär. Du kommer att stöta på en olika problem och utmaningar som du behöver lösa, vilket gör att du växer i din yrkesroll och även som person. Just variationen är signifikant för konsulttollen. Detta passar utmärkt för personer som gillar omväxling, utmaning och intressanta dagar.

Matchningen: Vägen till ett utmanande och roligt uppdrag

En viktig del i konsultrollen är att hitta passande uppdrag där både konsulten får komma till sin rätt och utmanas, samtidigt som kunden får den hjälp som behövs. Om du arbetar hos oss på Sigma Industry kommer din chef hjälpa dig att hitta ett uppdrag samt följa dig genom hela processen tills avtal med kund är signat. Självklart fiinns chefen även nära till hands under uppdragstiden och följer kontinuerligt upp hur det går för dig.

I korthet kan processen se ut på följande vis:

1) Behovsidentifiering och kundkontakt. Vi har täta och goda relationer med både lokala och globala kunder i vårt nätverk. När vi får in en förfrågan från kund ser vi över vilken kompetens vi kan erbjuda som matchar kundens tekniska behov.

2) Behovsanalys och förståelse. För att säkerställa en kvalitativ leverans är det viktigt att förväntningarna på leveransen överensstämmer. Vi går igenom uppdragets omfattning, krav, mål och budget.

3) Erbjudande och specifikation. Baserat på kundens behov ger vi förslag som beskriver hur vi planerar att lösa problemet eller genomföra projektet. Vi tydliggör mål, tidslinje, budget, resurser och vilka konsulter som kommer att delta.

4) Intervjutillfället. Kunden håller en intervju med den tilltänka konsulten eller projektteamet. Konsultens chef är ofta med under intervjun och stöttar vid behov.

5) Kontrakt och avtal. Om kunden accepterar förslaget och konsulten tycker att det känns bra upprättas ett avtal som klargör alla villkor, inklusive betalning, ansvar, leveransdatum, omfattning samt konfidentialitet och andra juridiska aspekter.

6) Projektplanering. Efter att kontraktet har undertecknats inleds projektplaneringen. Konsultföretaget utarbetar en detaljerad plan som inkluderar resursallokering, tidslinje, arbetspaket och projektledning. Teamet som ska arbeta på projektet utses och förbereder sig för att påbörja arbetet.

7) Utförande och implementering. Konsulten påbörjar sitt uppdrag. Arbetstiden är ofta förlagd ute hos kund eller från valfri plats, ofta i form av en hybridvariant. Vi uppmuntrar alltid våra konsulter att arbeta från våra kontor vid tillfälle. Det är trevligt med lite liv och rörelse, plus att det stärker kulturen och den familjära känslan.

8) Kommunikation och rapportering. Vi har regelbundna avstämningar med både kund och konsult för att följa upp hur det går. För oss är det viktigt med transparens från båda hållen. Vi är lyhörda inför feedback, framsteg, hinder och förändringar i projektets omfattning.

9) Leverans och utvärdering. När uppdraget/projektet är slutfört utvärderar både vi och kunden resultatet och ser till att alla krav har uppfyllts. Eventuella sista justeringar eller ändringar genomförs om det behövs. Uppdraget kan förlngas om behov kvarstår och kunden är nöjd med leverans, kvalitet och samarbete.

10) Avslutning. Vi säkerställer att eventuell dokumentation och rapporteringar är slutföra och överlämnade till kunden. I detta skede diskuteras ofta möjlighet till framtida projekt eller möjligheter för samarbete.

När ett uppdrag är slutfört börjar processen om från steg 1 med att identifiera och matcha kundens behov med dina tankar kring ett spännande och roligt uppdrag.

Hör av dig!

Här hittar du våra kontaktuppgifter.
Vi är tillgängliga nästan jämt och du når oss via telefon, mejl eller Linkedin.