Hållbarhet

Våra konsulter har spetskompetens inom hållbarhetsfrågor och erfarenhet av industrin. Vi hjälper och stödjer våra kunder i deras hållbarhetsarbete för en mer hållbar morgondag.

Hållbarhet

FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

Hållbarhet är en central fråga inom industrin och är av avgörande betydelse för att skapa en bättre morgondag för våra samhällen och vår planet. Vi på Sigma är starkt engagerade i att erbjuda hållbarhetslösningar och kompetens till våra kunder.

Våra konsulter har spetskompetens inom hållbarhetsfrågor och teamet består av konsulter med olika bakgrund och erfarenhet vilket skapar ett brett erbjudande. För oss är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att möta de utmaningar vi och våra kunder står inför.

Vi vill hjälpa er att finna de möjligheter som er verksamhet kan nyttja genom att verka mer hållbart. Vår ambition är att ert hållarbetsarbete ska vara lönsamt för er som företag samtidigt som det ska vara gynnsamt för vår planet.

VARFÖR ANLITA EN HÅLLBARHETSKONSULT FRÅN SIGMA

Att anlita en hållbarhetskonsult är fördelaktigt för företag och organisationer. Sigmas hållbarhetskonsulter har spetskompetens inom industrin och kan hjälpa företag i deras hållbarhetsarbete genom minskad miljöpåverkan, förbättrad kostnadseffektivitet, riskhantering samt definiera och uppfylla ambitiösa hållbarhetsmål. Genom att engagera sig i hållbarhetsarbete kan företag förbättra sin image, stärka affärsstrategin och dra nytta av långsiktig framgång. Kort sagt, hållbarhetskonsulter spelar en avgörande roll i att främja hållbarhet och lönsamhet för organisationer.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er att komma framåt i ert hållbarhetsarbete!

TJÄNSTER VI ERBJUDER INOM HÅLLBARHET

Livscykelanalys (LCA)

Våra konsulter hjälper och stöttar er med att kartlägga er produkt eller tjänsts potentiella miljöpåverkan. Vi identifierar risker och förbättringar utifrån ett systemperspektiv vilket leder till nya affärsmöjligheter, kostnadsbesparingar och effektiviserade flöden.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet​

Vi hjälper er med beräkning av verksamhetens CO2ekv-utsläpp genom hela värdekedjan. Klimatberäkningarna kan användas som underlag till exempelvis klimatbokslut, CSRD, miljömål samt hållbarhetsrapportering.

CSRD & ESRS​

Vi stöttar er med att förstå hur ni omfattas av det nya CSRD direktivet och vilken ambitionsnivå ni kan sätta. Vi erbjuder bland annat workshops för dubbel väsentlighetsanalys för att identifiera affärsmöjligheter och risker, gap-analyser samt projektledning eller coaching med fokus på analys, efterlevnad och uppfyllande.

Utbildning, strategi & implementering

Utbildning och Workshop​

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar baserat på era behov och önskemål kopplade till våra erbjudna områden. Detta för att skapa engagemang och förståelse om hållbarhet och förändringsarbete samt för att förankra hållbarhetsarbetet genom hela verksamheten och förbättra processer för ökad lönsamhet.

Hållbarhetssamordning

Vi kan bidra med en konsult på plats eller en distanslösning för samordning hos er. Våra konsulter har erfarenhet av projektledning, samordning mellan tvärfunktioner, datakoordinering och leverantörskartläggning för att påbörja eller vidareutveckla hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsstrategi och cirkularitet​

Vi stöttar er med strategisk verksamhetsutveckling för att uppnå hållbarhetssynergi. Bidrar med stöd inom bla. biologisk mångfald, dekarbonisering och cirkularitet. Detta kan leda till:

  • Ökad konkurrenskraft och starkt varumärke
  • Nya cirkulära affärsmöjligheter
  • Solid grund för hållbarhet inom organisation och värdekedja
Implementering

Vi erbjuder tjänster där vi utför en genomlysning av existerande hållbarhetsarbete och stöttar implementering av nya och uppdaterade rutiner. Sigmas konsulter kan också stötta med utveckling eller implementering av interna processer och hjälpa er att ta fram en fokusplan som linjerar med kommande lagar samt krav från intressenter.

Skräddarsydda Lösningar

Skräddarsytt upplägg efter era önskemål exempelvis stöttning med ansökan till Science Based Targets initiative eller hjälp med CBAM.

HITTA DIN HÅLLBARHETSEXPERT

Johan Cahier

Vd

Projektledning, Hållbarhet

070-196 03 68

johan.cahier@sigma.se

LinkedIn

SIGMA INDUSTRY
DEVELOPMENT

Stockholm

Henrik Tornvall

Gruppledare

Hållbarhet

073-064 48 11

henrik.tornvall@sigma.se

LinkedIn

SIGMA INDUSTRY
DEVELOPMENT

Stockholm

Niklas Rådberg

Sektionschef

Produktionsutveckling, Projektledning

070-795 38 22

niklas.radberg@sigma.se

LinkedIn

Sigma Industry
Innovation

Örebro, Västerås, Eskilstuna

Arvin Omari

Sektionschef

Projektledning, Produktionsteknik

073-685 12 34

arvin.omari@sigma.se

LinkedIn

Sigma Industry
Innovation

Örebro, Västerås, Eskilstuna