SKAPA POSITIV FÖRÄNDRING

Vi bryr oss om varandra och världen runt omkring oss. Som en del av Sigma-gruppen står vi enade i flera projekt
med syfte att skapa positiv utveckling i samhället.

Engagemang

Star for Life

Star for Lifes unika utbildningsprogram och coacher hjälper unga i södra Afrika att stärka sin självkänsla, satsa på sin utbildning, tro på sina drömmar och ta kontroll över sin framtid. På så sätt kan de lättare bygga en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämställt, rättvist och hållbart samhälle. Organisationen är aktiv i 120 skolor i Sydafrika och Namibia.

En av dessa skolor är Bonga High School, SIEN Groups partnerskola med över 500 elever som ligger i Hluhluwe-området.

FEMMEGINEERING

Femmegineering är ett initiativ som vi driver tillsammans med alla Sigma-bolag. Vårt gemensamma mål är att få in fler kvinnor i ingenjörsbranschen och lyfta fram förebilder för unga teknikintresserade. Men också göra insatser för att alla våra kollegor ska känna sig sedda, hörda och trivas på jobbet.

Vi vill bli ett av Sveriges mest jämställda teknikkonsultbolag, och på så vis vara drivande i att på sikt förändra hela branschen och göra den mer jämställd.

Emerging Cooking Solutions

Fler människor dör av rökig matlagning än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. Klimateffekten av träkol och ved för matlagning är lika stor som hela flygbranschen. Emerging Cooking Solutions har utvecklat ett system med pellets för användning i rent brinnande spisar. Pelletsen kommer från biomassavfall och är därför förnybar och hållbar.

Systemet bidrar till att stoppa avskogningen, spara tid och förbättra hälsan och hushållens ekonomi för användarna.