El & Automation

Med hjälp av våra ingenjörer förbättras kundens produktivitet, effektivitetet och säkerhet i verksamheten.

El & Automation

El och Automation inom Industrin: Effektiva Lösningar för Framtidens Verksamhet

Inom industrisektorn spelar el och automation en avgörande roll i att driva effektivitet, precision och hållbarhet. Som teknikkonsultbolag är vår expertis inom el och automation ett nyckelverktyg för att stödja våra kunder i deras strävan efter att förbättra sina verksamheter och öka konkurrenskraften. Du hittar kontaktuppgifter till din närmsta expert inom el & automation längst ner på denna sida.

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Automationslösningar för produktionsprocesser

Vi erbjuder avancerade automationslösningar som optimerar produktionsprocesser och minskar arbetskraftsintensiteten. Genom att implementera automationsplattformar, robotteknik och maskininlärningssystem hjälper vi våra kunder att öka produktionskapaciteten och samtidigt förbättra kvaliteten och precisionen i deras produkter.

Kontroll- och övervakningssystem

Vi utvecklar skräddarsydda kontroll- och övervakningssystem som ger våra kunder realtidsinsikt i sina industriella processer. Genom att integrera avancerade sensorer och datateknik kan våra lösningar optimera driftsprestanda, minska driftstopp och öka tillgängligheten av utrustningen.

Energihantering och effektivitet

Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten. Genom att implementera intelligenta energihanteringslösningar kan vi spåra och analysera energiförbrukningen och identifiera områden där förbättringar kan göras, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

Industriell säkerhet

Säkerhet är av yttersta vikt inom industrin. Vi erbjuder omfattande säkerhetslösningar, inklusive brand- och inbrottsskyddssystem, övervakningskameror och tillträdeskontrollsystem, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och skydda företagets tillgångar.

Hållbarhetsinitiativ

Vi är engagerade i att hjälpa våra kunder att förbättra sin hållbarhetsprofil genom att optimera energianvändningen och minska avfall. Genom att implementera gröna teknologier och processer kan vi stödja våra kunder i deras strävan efter att minska sin klimatpåverkan och uppfylla hållbarhetsmål.

Fjärrövervakning och underhåll

Vi erbjuder fjärrövervakningstjänster som möjliggör realtidsövervakning av utrustning och processer från vilken plats som helst. Dessa lösningar gör det möjligt att identifiera potentiella problem i förväg och genomföra förebyggande underhåll, vilket minimerar driftstopp och ökar livslängden på utrustningen.

Uppgradering och modernisering

Vi stödjer våra kunder i att uppgradera och modernisera sina befintliga automations- och elsystem för att hålla jämna steg med teknologiska framsteg. Detta inkluderar övergångar till digitala nätverk och protokoll, samt integration av IoT-enheter för ökad datainsamling och analys.

Specificerad kompetens inom el & automation

Vi har mängder av vassa ingenjörer som varje dag hjälper våra kunder att effektivisera sin verksamhet och förbättra sin tekniska infrastruktur. Här har vi specificerat den kompetens som vi kan erbjuda våra kunder:

 • Automationslösningar: Utveckla och implementera automationslösningar för att optimera produktionsprocesser, inklusive användning av PLC (Programmable Logic Controllers), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system och HMI (Human-Machine Interface) design.
 • Industriell IoT (Internet of Things): Implementera IoT-enheter och sensorer för att övervaka utrustning och processer i realtid. Detta möjliggör fjärrövervakning, datanalys och förbättrad underhållsplanering.
 • Energihantering och effektivitet: Utveckla lösningar för att övervaka och optimera energiförbrukningen inom anläggningen, inklusive energiövervakningssystem och energisparåtgärder.
 • Elektrisk design och kraftfördelning: Planera och designa elsystem, inklusive kraftfördelning, belysning och kablage, för att säkerställa pålitlig och effektiv elkraftförsörjning.
 • Elkontrollsystem: Utveckla och implementera elkontrollsystem, inklusive styrsystem för motorer och maskiner, för att öka precisionen och säkerheten i produktionsprocesserna.
 • Säkerhets- och nödsystem: Designa och implementera säkerhetssystem, inklusive brand- och inbrottsskyddssystem, gasdetektionssystem och nödutrymningslösningar.
 • PLC-programmering: Programmera och underhålla PLC-system för att automatisera och styra industriella processer.
 • IoT-plattformar och dataanalys: Bygga anpassade IoT-plattformar och använda avancerad dataanalys för att generera insikter och optimera processer.
 • Cybersäkerhet: Erbjuda cybersäkerhetslösningar för att skydda industriella nätverk och kritisk infrastruktur från cyberhot och sårbarheter.
 • Systemintegration: Integrera olika system och teknologier för att säkerställa smidig kommunikation och samverkan mellan olika delar av anläggningen.
 • Utbildning och kompetensutveckling: Erbjuda utbildning och träning för att säkerställa att kundernas personal är väl förtrogna med de nya automations- och elsystemen.
 • Uppgradering och modernisering: Hjälpa kunder att uppgradera och modernisera sina befintliga el- och automationsanläggningar för att möta nya krav och tekniska standarder.
 • Hållbarhetsinitiativ: Arbeta med kunder för att integrera hållbarhetsinitiativ i deras el- och automationslösningar, inklusive användning av förnybar energi och energieffektiva teknologier.
 • Fjärrstöd och underhåll: Erbjuda fjärrstöd och underhållstjänster för att snabbt lösa tekniska problem och minimera driftstopp.
 • Regulatory Compliance: Hjälpa kunder att följa gällande lagar och standarder inom el och automation för att undvika juridiska och regleringsmässiga problem.
 • Sammanfattningsvis kan vi bistå med en omfattande uppsättning tjänster inom el och automation som syftar till att förbättra våra kunders produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Vi är dedikerade till att leverera skräddarsydda lösningar som möter de unika behoven inom industrisektorn och hjälper våra kunder att ligga i framkant när det gäller teknologiska innovationer och bästa praxis.

  Hitta din expert inom el & automation

  Johan Söderroos

  Sektionschef

  Embedded, El & Automation

  073-647 70 52

  johan.soderroos@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Tobias Örtendahl

  Sektionschef

  El & Automation

  076-054 52 54

  tobias.ortendahl@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EAST

  Norrköping

  Mikael Hagström

  Sektionschef

  Embedded, El & Automation

  070-601 27 15

  mikael.hagstrom@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Tomas Törning

  Vd

  Industriell IT, El & Automation

  070-336 58 60

  tomas.torning@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Kristina Bjerke

  Vice vd

  El & Automation, Läkemedelsproduktion

  072-587 88 90

  kristina.bjerke@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Smart

  Stockholm

  Magnus Johansson

  Vd

  Verksamhetsutveckling, Projektledning

  070-516 94 10

  magnus.johansson@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North
  Emma Jakobsson

  Sektionschef

  Energi, Projektledning

  076-126 75 28

  emma.jakobsson@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  North
  Sofia Strömberg

  Sektionschef

  Validering, Processutveckling

  070-950 00 19

  sofia.stromberg@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  EVOLVE

  Uppsala

  Mikael Hagström

  Sektionschef

  Embedded, El & Automation

  070-601 27 15

  mikael.hagstrom@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås