Arbetsmiljö

Vi erbjuder en bred variation av tjänster och expertis för att hjälpa våra kunder att
skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö inom Industrisektorn: Vikten av Säkerhet och Hälsa

Inom industrisektorn är arbetsmiljön av yttersta vikt för att säkerställa både medarbetares välbefinnande och verksamhetens framgång. Inom Sigma Industry har vi ingenjörer med kompetens inom arbetsmiljö som hjälper våra kunder att förstå och hantera de vida aspekterna inom detta område. Vi erbjuder en bred variation av tjänster och expertis för att hjälpa våra kunder att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Du hittar din nästa arbetsmiljöexpert längst ner på denna sida.

Vår kompetens inom arbetsmiljö: Vad vi kan hjälpa våra kunder med

Vi erbjuder en bred variation av tjänster och expertis för att hjälpa kunder att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Här är några exempel på de tjänster vi erbjuder:

 • Riskbedömning och säkerhetsrevisioner: Genomföra noggranna bedömningar av arbetsplatsen för att identifiera potentiella faror och säkerhetsrisker. Detta kan omfatta allt från maskinsäkerhet till kemisk hantering och brandbekämpning.
 • Utveckling av säkerhetspolicyer och procedurer: Hjälpa kunder att utforma och implementera robusta säkerhetspolicyer och procedurer som överensstämmer med gällande lagar och standarder.
 • Utbildning och medvetenhet: Erbjuda utbildning och medvetenhetsprogram för att säkerställa att medarbetarna är väl förberedda för att hantera potentiella faror och arbeta säkert.
 • Ergonomisk rådgivning: Analysera arbetsstationer och arbetsflöden för att optimera ergonomin och minska risken för skador relaterade till upprepade rörelser eller felaktig kroppshållning.
 • Mental hälsorådgivning: Tillhandahålla rådgivning och stöd för att främja den mentala hälsan på arbetsplatsen, inklusive hantering av stress och konflikter.
 • Säkerhets- och hälsorevisioner: Utföra regelbundna revisioner och utvärderingar av arbetsmiljön för att säkerställa att säkerhets- och hälsostandarder upprätthålls.
 • Teknologisk implementering: Introducera avancerade teknologiska lösningar, såsom digitala övervakningssystem, för att öka säkerheten och förhindra olyckor.
 • Efterlevnad av lagar och standarder: Hjälpa företag att förstå och följa gällande lagar och standarder inom arbetsmiljöområdet för att undvika juridiska och ekonomiska konsekvenser.
 • Krisberedskap och incidenthantering: Utveckla planer för krishantering och snabb reaktion på incidenter, inklusive förberedelser för första hjälpen och räddningstjänst.
 • Miljövänliga initiativ: Arbeta med kunder för att minska den negativa miljöpåverkan av deras verksamhet och främja hållbarhetsprinciper inom arbetsmiljöområdet.
 • Anpassad rådgivning: Erbjuda skräddarsydd rådgivning och lösningar som är anpassade efter specifika behov och utmaningar inom industrisektorn.
 • Uppdatering och utbildning om förändrade regler: Hålla kunder informerade om nya lagar, standarder och bästa praxis som kan påverka deras arbetsmiljö, och se till att de är uppdaterade och följer de senaste kraven.
 • Varför arbetsmiljö är en viktigt för en trygg och hållbar arbetsplats

  Att kontinuerligt och strategiskt arbeta med arbetsmiljön är viktigt för att säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö av rättsliga, etiska, ekonomiska och praktiska skäl. Det gynnar både arbetsgivaren och dess anställda och är avgörande för att skapa en positiv och produktiv arbetsplats. Här är några aspekter värda att ta i beaktande:

  Säkerhet och hälsa som prioritet
  För att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö måste företag investera i förebyggande åtgärder och kontinuerlig övervakning. Detta inkluderar utbildning av personalen i säkerhetsrutiner och användning av skyddsutrustning. Det är även nödvändigt att genomföra regelbundna riskbedömningar och säkerhetsrevisioner för att identifiera potentiella faror och vidta åtgärder för att minimera riskerna.

  Ergonomi och fysisk arbetsmiljö
  Industrisektorn innebär ofta fysiskt krävande arbetsuppgifter och arbetsstationer. Att skapa en ergonomisk arbetsmiljö är därför essentiellt för att minska risken för skador och förbättra produktiviteten. Detta kan inkludera anpassning av arbetsstationer, användning av ergonomiska verktyg och utbildning i korrekt kroppsmekanik.

  Mental hälsa och trivsel
  Förutom den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att uppmärksamma den mentala hälsan hos medarbetarna. Detta kan inkludera att minska arbetsrelaterad stress, främja arbetsbalans och erbjuda stöd för att hantera arbetsrelaterade utmaningar. Att skapa en positiv arbetskultur där medarbetare känner sig uppskattade och delaktiga är avgörande för långsiktig framgång.

  Teknologiskt stöd och innovation
  Användning av digitala verktyg för att övervaka och förbättra säkerheten, användning av AI och maskininlärning för att förutse potentiella risker och optimera arbetsprocesser, samt att implementera smarta lösningar för att förbättra ergonomin och trivseln på arbetsplatsen.

  Efterlevnad av lagar och standarder
  Arbetsmiljön inom industrisektorn regleras av olika lagar och standarder som syftar till att skydda medarbetare och säkerställa en hälsosam arbetsplats. Många företag väljer att ta in denna kompetens utifrån för att säkerställa att dessa dessa regler och standarder följs via expertrådgivning och stöd i implementeringen av bästa praxis.

  Sammanfattningsvis är arbetsmiljön inom industrisektorn en komplex och avgörande faktor för företagens framgång. Genom att prioritera säkerhet, hälsa, ergonomi, mental välbefinnande och teknologisk innovation kan företag skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och presterar på sin bästa nivå. Vi finns här för att stödja våra kunder i detta viktiga arbete och hjälpa dem att nå sina mål.

  Hitta din expert inom arbetsmiljö

  Anette Hägg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-169 91 25

  anette.hagg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Eskilstuna

  Anders Stomvall

  Sektionschef

  Produktutveckling

  073-595 19 29

  anders.stomvall@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Örebro

  Johan Cahier

  Vd

  Projektledning, Hållbarhet

  070-196 03 68

  johan.cahier@sigma.se

  LinkedIn

  SIGMA INDUSTRY
  DEVELOPMENT

  Stockholm

  Niklas Rådberg

  Sektionschef

  Produktionsutveckling, Projektledning

  070-795 38 22

  niklas.radberg@sigma.se

  LinkedIn

  Sigma Industry
  Innovation

  Västerås