Sigma Industry East North

Kvalificerade ingenjörstjänster för industrin

För Umeå Energi är kvalitet lika centralt som självklart

Umeå Energi satsar på kvalitet, Sigma hjälper till.

Umeå Energi Elnät arbetar aktivt med kvalitet och effektiva arbetsprocesser. Genom detta säkerställer man att slutkunderna får det de betalar för. Digpros dpPower är det centrala informationssystemet för Umeå Energi Elnät. I systemet lagras bland annat all teknisk data kopplat till nätbolagets kapitalbas, som via förhandsregleringen av elnätsmonopolet ligger till grund för intäktsramen. Det är också här underlagen för prioritering av investeringar, reinvesteringar och underhåll skapas. Kvaliteten på data i, och arbetsprocesserna kopplade till, dpPower är därför kritisk för Umeå Energis fortsatt goda elnätsverksamhet med låga kostnader och hög leveranssäkerhet mot deras kunder.

Sigma hjälper just nu Umeå Energi Elnät med detta viktiga och självklara arbetet.

Att vi har genomgående kvalitet i dokumentation och arbetsprocesser är för oss en självklarhet och våra kunder förväntar sig inget mindre av Umeå Energi Elnät än prisvärda leveranser med hög kvalitet i alla led. Att upprätthålla den goda kvalitetsnivå vi har lyckats nå idag är ett ständigt pågående arbete och där ser vi Sigma som ett stort stöd i arbetet och en kompetent samarbetspartner, säger Mattias Jonsson, sektionschef Dokumentation & System, Umeå Energi Elnät AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Joachim Jillehed, regionchef North
+4670-266 14 00


Expect a better tomorrow

Kontakt

Sigma Industry East North AB
Telefon: 0705-41 81 77
Sigma Industry West AB
Telefon: 0733-53 43 00
Sigma Industry South AB
Telefon: 0767-64 91 05

Sigmakoncernen
SNABBLÄNKAR